Конкурс за есе по повод Деня на народните будители обяви видинското читалище „Цвят“

Сподели: 

По повод Деня на народните будители - 1 ноември, Народно читалище „Цвят 1870”, със съдействието на Регионално управление на образованието – Видин, обявява конкурс за есе на тема „Народните будители – страдание, вдъхновение и надежда“. Право на участие имат всички ученици от V до ХІІ клас. Литературните творби в обем до 2 стандартни страници трябва да се представят на e-mail: tsviat@abv.bg. Към всяка творба участниците трябва да посочат трите си имена, класа и училището си. Оценяването ще се извърши от компетентно жури. Творбите ще бъдат класирани в две възрастови групи: І група  – от V до VІІІ клас; ІІ група – от ІХ до ХІІ клас. За всяка възрастова група ще бъдат присъдени І-ва, ІІ-ра и ІІІ-та награда. Краен срок за представяне на творбите – 28 октомври 2020 г.  Наградите ще бъдат връчени на 2 ноември, понеделник, от 17:30 часа в салона на Читалището.
За информация: тел. 094/ 601 675; 0879 594 785.