Конфликт беляза началото на работата на ОбС – Видин

Сподели: 

Битка около дневния ред се разгоря на днешното заседание на Общински съвет – Видин. Повече от 20 минути продължиха дебатите, а причината за недоволството на част от общинските съветници беше фактът, че предложенията в дневния ред не са били разгледани на комисии. А не са гледани по простата причина, защото комисии бяха сформирани едва на това заседание.

„Не започва добре работата на този нов Общински съвет. Внасят се 13 плюс предложения, без те да са минали през съответните комисии, тоест без необходимите становища. Нещо повече, новите общински съветници даже не са ги виждали“ – с тези думи Людмил Димитров от БСП мотивира искането на своята група да отпаднат от дневния ред всички предложения, освен свързаните с избор на заместник-председател на ОбС и с определяне състава на постоянните комисии към него, както и относно кандидатстване с проект, където бе необходимо незабавно решение, предвид изтичащи срокове.

Председателят на ОбС – Видин Генади Велков репликира: „Г-н Димитров, ако се бяхте постарали да отворите който и да е протокол от която и да е първа сесия, и в началото на предишния Общински съвет, и на по-предишния, и на който щете, щяхте да видите, че са разглеждани и много други точки. И това е нормално. Защото не можем да кажем на хората: „Няма да работим тази сесия, ще си направим само комисии и избор на заместник-председатели“.

Наистина първото заседание не тръгва на добре, коментира от трибуната и кметът на община Видин д-р Цветан Ценков. Той отбеляза, че е съгласен, ако такава е волята на общинските съветници, да отпаднат визираните от Людмил Димитров предложения, те да бъдат разгледани на комисии, след което  Общинският съвет отново да се събере извънредно.

В крайна сметка нито едно предложение не отпадна, след като мнозинството от общинските съветници подкрепиха дневния ред. Нещо повече, всички включени в дневния ред общо 25 предложения събраха достатъчно подкрепа, за да станат решения.

Иначе преди да се разгори този дебат, клетва положиха трима нови общински съветници – Цецко Иванов, Цветан Лозанов и Петър Томов, които влизат заради доброволно отказали се от местата си в Общински съвет – Видин представители на листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, Нова алтернатива, ЗНС, БЗНС, БДСР). Клетва положи и кметът на село Антимово Северин Петров, който по уважителни причини не успя да присъства на тържественото заседание, на което останалите новоизбрани кметове се заклеха.

Бяха избрани заместник-председателите на Общински съвет – Видин. Трима такива ще има през мандат 2019 – 2023 г., а именно: Николай Цветков (ГЕРБ); Цецко Иванов (Местна коалиция СДС/ НДСВ, Нова алтернатива, ЗНС, БЗНС, БДСР) и Борислав Василев (БСП). Одобрен беше и съставът на постоянните комисии, които ще функционират към местния парламент.

Гласувана беше и нова структура на общинската администрация, взимаща под внимание факта, че, в сравнение с предходния мандат, през мандат 2019 – 2023 година се увеличава броят на кметските наместници, които се назначават пряко от кмета на общината (следствие от по-малкото на брой населени места в община Видин, където пряко се избираше кмет на кметство). Въпрос как точно ще бъдат определени кметските наместници зададоха от групата на БСП – повод беше постъпила към групата подписка с 53 подписа в подкрепа на Орлин Дамянов Йончев за кметски наместник в с. Дружба. „В тази връзка искам да попитам, по какъв критерий ще бъдат назначавани тези кметове, ще бъдат ли направени обществени допитвания. Защото явно на места има напрежение към някои от кметските наместници, които са били до момента“, посочи Димитър Велков, председател на групата на БСП.

Кметът на община Видин д-р Цветан Ценков обясни, че ще бъде взето под внимание мнението на жителите на населените места. Също така ще бъдат проведени и консултации с останалите политически сили. Но стремежът ще е да се даде път на млади и активни хора. „Наистина темата кметски наместници и структурата на общинската администрация, която, надявам се, следващата сесия ще бъде приета, е доста щекотлива и предизвиква интерес сред гражданите. По отношение на кметските наместници, ще се опитаме да назначим млади хора, които са работоспособни и се интересуват от случващото се в съответното населено място“, отбеляза д-р Ценков. Той допълни, че това е принципна позиция, но при окончателното определяне на кметските наместници ще бъдат взети под внимание и други фактори.

Предложение за безвъзмездно предоставяне на помещения-общинска собственост за ползване от Народно читалище „Светлина“ – с. Сланотрън също предизвика неочаквани дебати. Причината беше изказване на кмета на населеното място Венелин Павлов, че подобни предложения следва да бъдат съгласувани и с кмета на съответното населено място, а до момента никой не е потърсим мнението му – затова и Павлов поиска оттегляне на предложението.

„Естествено, че трябва да се чуят всички мнения. Но това, което ми прави впечатление за тези 10 дена е конфронтацията между кметовете на населени места и читалищата, между кметовете и секретарите на читалища. Навремето, когато аз бях народен представител и вкарахме закона за държавно финансиране на читалищната дейност, въобще не съм си давал сметка, че ще се появят такива проблеми по места. Но някой трябваше да опази културно-историческото наследство на нашата родина и читалищата играят тази роля. Аз лично като кмет изобщо не се интересувам защо има такива взаимоотношения по места, защото те не са пристойни, най-малкото… Смятам, че трябва да вървим ръка за ръка, а не да се конфронтираме“, коментира в отговор кметът на община Видин д-р Ценков.

НИЕ