Концепция за развитие на културния туризъм в област Видин бе обсъдена на среща–дискусия за Интегрираните териториални инвестиции

Сподели: 

Концепция за развитие на културния туризъм в област Видин бе обсъдена днес на среща–дискусия за Интегрираните териториални инвестиции (ИТИ), организирана от екипа на Областен информационен център-Видин, като част от националната кампания на Мрежата от 27 областни информационни центъра за 2023 година и по повод Деня на Европа. В срещата се включиха кметовете на общините Бойница Анета Генчева и Ружинци Александър Александров, главният архитект на Община Видин Десислава Евгениева, Анелия Влаховска – началник отдел в Областната администрация и експерти от Община Видин и Областна администрация-Видин.
Управителят на ОИЦ-Видин Мариела Савкова представи примерна интегрирана концепция за развитие на културния туризъм в област Видин. Тя посочи, че голямото културно-историческо наследство на Видин позволява то да се използва, чрез проектни партньорства, за културното и икономическо развитие на региона. Реализирането на подобна концепция подкрепиха и кметовете на Бойница и Ружинци, като посочиха че водещ партньор в изпълнението е добре да е Община Видин, предвид богатия й проектен опит и най-многото като брой културно-исторически обекти. Анелия Влаховска също подкрепи най-голямата община в региона да е водеща в изпълнението на концепцията и посочи, че възможности за ИТИ могат да се потърсят и със съседните области Враца и Монтана.
Боряна Войчева, началник отдел „Северозападен район“ в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, запозна участниците в срещата със законодателна и финансова рамка на Интегрираните териториални инвестции, финансирани от Европейските програми за периода 2021-2027 г. Тя призова видинските бенефициенти към активност, като посочи че има достатъчно средства за региона за реализиране на концепции за ИТИ. Мариела Савкова представи видовете Интергрирани териториални инвестиции, както и още 5 варианта за ИТИ – за индустриални бази; подобряване на физическата активност на населението; подобряване на здравната активност; подобряване на градско-селските връзки; мерки за насърчаване на туризма. Тя подчерта, че подоходът ИТИ е както голяма възможност за местните общности, така и голяма отговорност, с оглед намирането на най-подходящите идеи за концепции, които да донесат най-ефективно инвестиране на европейските средства в развитието на региона.
Участниците в срещата се обединиха около необходимостта за провеждане в близко време на още срещи със заинтересованите страни, за да може в рамките на 2023 година от област Видин да се депозира като минимум една концепция за Интергрирани териториални инвестиции и така подходът „отдолу-нагоре“ да заработи на практика и донесе социално-икономически ползи за жителите на област Видин.