Лиляна Косовска директор на ОП „Социални дейности“: Община Видин ще продължи разкриването на нови услуги според потребностите и нуждите на гражданите

Сподели: 

Съветът по въпросите на социалните услуги в Община Видин проведе дискусия, на кяото присъстваха заместник-кметът Борислава Борисова, директорът на Общинско предприятие „Социални дейности“ Лиляна Косовска, представители на Регионалното управление на образованието, на Регионалната здравна инспекция, както и на институции, които предоставят социални услуги на територията на Общината. Обсъдени бяха анализът на потребностите от социални услуги и Предложението за планиране на социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет. Целта на дискусията бе да бъдат дадени още мнения и препоръки.

Събитието бе открито от Борислава Борисова. „Днешната среща е продиктувана от изискванията на Наредба за планиране на социалните услуги. Във връзка с изготвянето на Националната карта на социалните услуги, в периода декември 2022 г. – януари 2023 г. е изготвен анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и въз основа на него се извърши планиране“ – каза тя.  И допълни, че по този начин се дава ясна представа за състоянието на съществуващите към момента социални услуги и необходимостта от разкриването на нови.

Лиляна Косовска обяви, че Община Видин ще продължи разкриването на нови услуги според потребностите и нуждите на гражданите. Тя предостави и подробна информация за услугите, които се планира да бъдат разкрити.

В края на дискусията присъстващите единодушно приеха така изготвения анализ, който ще бъде внесен за разглеждане на заседание на Общинския съвет.