Липсата на работни места и ниските доходи са основните проблеми на младите хора в област Видин

Сподели: 

Доклад – анализ от реализирано анкетно проучване на потребностите и интересите на младите хора в малките населени места на област Видин бе представен от „Видински фонд „Читалища“. Проучването е реализирано в рамките на проект, с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020) на Министерство на младежта и спорта.
В рамките на проучването са били анкетирани 668 младежи на възраст от 15 до 29 г. , живеещи в малките населени места от област Видин. Като свои основни проблеми анкетираните младежи определят: безработицата/липса на работни места - 46,71% или 312 души; ниските доходи – 28,9% или 193 души, и липса на възможности за прекарване на свободното време и за забавления – 9,13 % или 61 души. 54,20% или 362 от анкетираните нямат ясна представа с какво искат да се занимават в бъдеще. Останалите 45,80% или 306 души имат намерение да завършат/продължат образованието си и/или са определили конкретни професионални сфери, в които искат да се реализират. 30,4% от анкетираните или 203 души имат желание да започнат свой бизнес, като причините, които ги спират са липсата на достатъчно опит и липсата на начален капитал. Предпочитаните сфери са три: земеделие, търговия и фризьорски и козметични услуги.
Сравнително очаквани са и резултатите от обобщаването на въпросите, свързани с гражданската активност на младежите от областта. Според 249 от респондентите или 37,28 %  от тях, младите хора от малките населени места са напълно безразлични, а 273 или 40,87% смятат, че те са по-скоро пасивни, дори по-въпроси, които са значими за тях. 51,35 % или 343 от анкетираните младежи никога не са се срещали с кметa на тяхното населено място или с представител на Общински съвет, или с друга ключова фигура за излагане на проблеми, въпроси, идеи свързани с тях самите или с техни връстници.