Липсва инвеститорски интерес към сградния фонд, стопанисван от държавната администрация във Видин

Сподели: 

Областният управител на Видин Иво Атанасов и заместникът му Ани Арутюнян са се запознаха на място със състоянието на сгради, които са под управлението на държавната администрация в града. От пресцентъра на областната управа съобщиха, че областният и заместничката му са инспектирали сградния фонд в Южна промишлена зона /Метрология/ и местността „АЛИМАНА“ (бивша Бастилия) в Западна складова зона. Обектите са частна държавна собственост, които с тешения на Министерски съвет са предоставени за управление на  областния управител.
Имотът на Метрологията, в едно с 6 сгради, е с площ 12206 кв.м и до момента там поради трайно увреждане на покривната конструкция и опасност от предизвикване на късо съединение и възникване на пожари са извършени два ремонта на стойност 36 000 лв. Поземленият имот на бившата Бастилия, в който има 8 сгради, се простира на 15888 кв.м.
Имотите и сградите са в лошо състояние, като терените са обрасли с храстовидна и дървесна растителност. Сградите са с изпочупени или с липсващи прозорци. При огледа се е установило наличие на стари течове, както и множество отпадъци, свидетелстващи за ползването им от предишните институции. Единствено административната сграда на бившата Бастилия, в която през 2004 г. последно е извършван ремонт, е в добро състояние.
До момента липсва инвеститорски интерес към сградния фонд, стопанисван от държавната администрация във Видин, отчитат от областната управа. По отношение на сградите в Южна промишлена зона, съществена причина за това е бил фактът, че сградите са били публична държавна собственост, които от есента на миналата година вече са преобразувани в частна държавна.
От години сградите не са в експлоатация и въпреки действията на администрацията - състоянието им се влошава. За поддържането им е необходим финансов ресурс, който Областна администрация – Видин, като второстепенен разпоредител с бюджетни средства, не разполага. Необходимите средства се залагат в тригодишните бюджетни прогнози, но досега не се осигуряват по бюджета на администрацията от Министерски съвет, уточниха от институцията.
Областният управител Иво Атанасов е заявил, че за тяхното възстановяване са необходими привличане на инвестиции и е уверил, че ще предприеме необходимите действия в тази насока.