Лицата без постоянен и настоящ адрес в България ще се регистрират на „служебен адрес“?

С промени в Закона за гражданската регистрация МРРБ опитва да реши проблеми на българските граждани в чужбина и останалите без адрес у нас
Сподели: 

Гражданите, които не притежават жилищен имот или не са в състояние да представят изискуемите документи за извършване на адресна регистрация като документ за собственост или за ползване на имот, договор за наем и др., да могат да заявяват адресна регистрация по постоянен и по настоящ адрес на „служебен адрес“. Това предвижда проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация (ЗГР). „Служебният адрес“ ще бъде в недвижим имот – общинска собственост, който ще се определя със заповед на кмета на съответната община, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Променените предвиждат също гражданите със заличена адресна регистрация, на база подаден сигнал от собственик за извършена регистрация в имота му, както и хора, регистрирани на адреси, които са заличени от Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, тъй като адресът описва празно дворно място или сградата е негодна за обитаване, да могат да се регистрират адресно на „служебен адрес“. Същите права ще важат и за българските граждани, пребиваващи трайно в чужбина, които нямат собствен имот на територията на страната.

Това ще помогне на много хора, изпаднали в тежко положение, тъй като без постоянен адрес не могат да притежават валидна лична карта и да ползват основни граждански права, както и социална и образователна помощ. Липсата на документ за самоличност от страна на родилка, например, е причина новородено да не може да се регистрира пред официалните органи.

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация е публикуван за обществено обсъждане в Портала за обществени консултации и на интернет страницата на МРРБ, раздел „За обществено обсъждане“. Той е изработен от междуведомствена работна група, включваща представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието, Министерството на електронното управление, Администрацията на Омбудсмана, НСОРБ, неправителствени организации и адвокати.