Любен Иванов: След няколко години жителите на област Видин ще берат плодовете на усилената работа

Сподели: 

НИЕ: Първата част от новия магистрален път от Видин до Ботевград е завършена. Какъв сигнал дава това за гражданите на Видин? А за инвеститорите?

Любен Иванов: Завършени са и са пуснати в експлоатация първите 13 км. от магистралния път Видин – Ботевград, между село Бела и пътния възел за село Макреш. Извън този безспорен факт трябва да се отбележи, че в държавния бюджет за 2024 година са заложени над 400 милиона за изграждане на пътя. Това гарантира продължаване на строителството и през следващите 9 месеца. Същевременно правителството обяви процедура за възлагане на обществена поръчка за изготвяне на проект за тунел през прохода „Петрохан“. Работата по тези два големи инфраструктурни проекта е ясен знак както към населението на Северозапада, така и към инвеститорите, че региона не е забравен и е приоритетен за правителството.    

НИЕ: Оптимист ли сте за бъдещето на региона?

Любен Иванов: Аз винаги съм бил оптимист за нашия регион. Този оптимизъм се е крепил на познаването на европейските стратегии за развитие на регионите, а не на простата мечта. За съжаление 30-те години след промените през 1989г. Видин и Северозапада бяха неглижирани от правителствата на България. От Видин, конкретно, между 2009г. и 2021г. по време на управлението на ПП ГЕРБ бяха „изнесени“ почти всички регионални държавни структури, което заедно с други конюнктурни фактори доведе до деинтелектуализация на града и тежка демографска криза. Служебните правителства през втората половина на 2022г.. и 2023г. също забавиха „съживяването“ на региона.  

От началото на 2022г. по време на „кабинета Петков“ бе начертана и започна прилагането на целенасочена политика за подкрепа на региона. Отчуждителните процедури за изграждането на пътя Видин – Ботевград бяха забързани. Активизира се работата по проекта за тунел под прохода Петрохан. За осъществяване на интегрирани териториални инвестиции в Северозапада са предназначени над 600 милиона. По Програма "Развитие на регионите" бяха предвидени огромни средства,  като само по приоритетна ос 1 за Видин и Плевен са предвидени над 100 милиона. От 2024г. се промени и структурата на държавния бюджет като за общините се гарантираха средства в зависимост от големината и проектната им готовност, а не политическата им принадлежност. Това позволява кметовете да си начертаят план за развитие на общините в следващите 3 години и да знаят точно колко средства ще получат.

Същевременно през 2022г. докато бях областен управител на Видин, за първи път държавно учреждение откри нов офис и допълнителни работни места във Видин. Държавата се активизира и по отношение на реставрацията и консервацията на паметниците на културата, като започна да търси и взаимодействие с общините в тази насока. Отделиха се огромни средствата за образование и спортна инфраструктура към училищата – спортни площадки и училищни салони. Подготвяният още от началото на 2022г. проект за модернизация на Индустриална зона Видин бе завършен и ще бъде внесен за финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост. Работим активно за привличане на чуждестранни инвеститори. Очаквам тласък на региона да даде и решението за изграждане на 7-ми и 8-ми блок на АЕЦ Козлодуй.

НИЕ: Какви са Вашите лични приоритети спрямо Видинския регион?

Любен Иванов: Моят основен приоритет като гражданин на Видин е повишаване на благосъстоянието на хората в града и региона. Имам конкретен план за това, които следвам от първия ден, в които се заех с национална политика и който намира съответния отзвук в настоящото управление на страната. Трябва обаче още много работа, търпение и сили, за да се случи зададената цел. Няколкото служебни правителства през 2022 г. и 2023 г. забавиха прилагането на политиките спрямо Северозапада, но това сега се коригира с бързи стъпки. Освен с правителството работя активно и с кметовете на общини, за да се отключи скритият заряд на видинския край и пълноценно да използваме географските, природните и историческите дадености. Смятам, че ако успеем да направим симбиоза между целите на правителството и кметовете на общините след няколко години жителите на област Видин ще берат плодовете на усилената работа.