Любен Иванов: Хората трябва да усещат подкрепата и отговорността на институциите

Решението на ВАС за такса Смет е победа на видинските граждани
Сподели: 

„НИЕ“: Г-н Иванов, получихте доверието на жителите на област Видин да бъдете техен представител в 49-ото Народно събрание. Имате и впечатляващ брой лични преференции. Какво е първото Ви послание към видинчани? 

Любен Иванов: Благодаря на всички наши съграждани от област Видин, които гласуваха доверие на мен и на Коалиция "Продължаваме Промяната - Демократична България"! Благодаря на всички, които гласуваха със свободна воля и упражниха демократичното си право да участват в решенията за своето бъдеще. На хората, които пуснаха бюлетина, без всъщност да имат право на избор, защото гласуваха под натиск, страх или принуда, обещавам: битката ни за свободна и демократична България продължава. Можем и ще съградим държава, в която законът е еднакъв за всички, институциите служат на гражданите, а местните феодали, корупцията и страхът са минало. За да живеем в България, която гарантира на всеки човек лична свобода и гражданско достойнство!

„НИЕ“: Г-н Иванов, Върховният административен съд окончателно определи увлечението на такса Битови отпадъци за 2022 г. в община Видин за незаконно.  Преди една година именно Вие, като областен управител, започнахте тази "битка" ако можем да се изразим така. Какъв е коментарът Ви?

Любен Иванов: Със свое решение от 04.04.2023 година, Върховният административен съд отмени решението на Общински съвет – Видин за определяне на нов увеличен размер на Такса битови отпадъци за 2022 г. в община Видин като незаконосъобразно.
Това означава, че такса битови отпадъци за 2022 год., събрана от кмета на община Видин - Цветан Ценков предварително, по силата на предварително изпълнение, гласувано от  Общински съвет- Видин с председател  Генади Велков, следва да бъде върната на гражданите. За мен това е една победа на видинските граждани и върховенството на правото!

„НИЕ“: След като атакувахте решенията за драстичното увеличение на местните налози, местната власт Ви обвини, че създавате конфронтация между местната и централна власт и блокирате работата на общинската администрация. Какво ще отговорите днес?

Любен Иванов: И днес ще отговоря така, както преди една година.  Повишаването на жизнения стандарт на  съгражданите ни и спазване на законността бяха и остават мои основни приоритети.  Решенията на Общински съвет - Видин за повишаване на местните данъци и такси бяха приети в нарушение на основни законови правила. Грубо бе погазен и принципът на справедливост като мярка в отношенията властимащи – граждани. Намирахме се в ситуация на пандемия и свързаните с нея нормативни и естествени рестрикции, и бе недопустимо повишаването на данъчното бреме на гражданите в размера, искан от Община Видин.  Институциите са длъжни стриктно да спазват законите и да се съобразяват с интересите на гражданите. Местната и държавна власт трябва да функционират и да работят така, че хората да усещат и подкрепата, и отговорността на институциите.

Моите действия бяха в защита на законността и интересите на жителите на община Видин. Никакви декларации, личностни нападки и натиск не могат да ме разколебаят в убедеността ми, че от нашата непримиримост и активност зависи да живеем като свободни и равноправни граждани в едно справедливо общество!