Любомир Георгиев, директор на ГПЧЕ – Видин: Напълно сме готови за започването на учебната година в условията на COVID-19

Сподели: 

НИЕ“: Г-н Георгиев, как ще бъде организиран учебният процес в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ с оглед на настоящата ситуация?

Любомир Георгиев: Започваме една необичайна нова учебна година. На 15 септември тържествено откриване няма да има – класовете ще влязат в класните стаи по определен график, за който са уведомени от класните ръководители.

Основното, към което се придържахме при подготовката за новата учебна година са Насоките на Министерство на образованието и науката за работа на системата на училищното образование в условията на COVID-19. Училището разработи собствен план, основавайки се на тези Насоки, който беше приет от Педагогическия съвет.

В гимназията ще се влиза с маска или шлем, учителите ще преподават с шлемове – в процес на издирване съм на най-подходящите, имаме няколко варианта, от които ще изберем най-добрия, така че да се извършва възможно най-нормален учебен процес. Училището закупи необходимите дезинфекционни материали. Въпреки че учениците са задължени да носят собствени маски, ако някой ученик няма, имаме готовност да му дадем. Закупили сме и уред с ултравиолетови лъчи, с който ще дезинфекцираме таблети, монитори – изобщо техниката, която се използва в учебния процес. Има топла вода във всички санитарни помещения – разполагаме с голям бойлер, който се нагрява със слънчеви батерии или на ток. Закупихме автоматични диспенсери за дезинфектант – имаме пет броя: за всеки етаж и за входовете. При влизане в сградата ще се мери температурата на всички деца. Изготвени са инструктажи за всички, поне три пъти дневно ще се извършва дезинфекция на помещенията. Най-важното е да запазим здравето на нашите ученици, учители и непедагогически персонал.

Така че сме напълно готови за започването на учебната година в условията на COVID-19.

НИЕ“: Дотук засегнахте основно задължителните мерки, посочени в Насоките. Предвиждат ли се обаче и допълнителни мерки, съобразени със спецификите на чуждоезиковата гимназия?

Любомир Георгиев: Във връзка с препоръката да намалим взаимодействието между учениците от отделните класове, а и във връзка с ремонтните дейности в училището, които Общината започна, Педагогическият съвет взе решение в нашия план да бъде записано, че училището минава на двусменен режим. Така че от 16 септември ще минем на двусменен режим, като първа смяна ще бъдат осми, девети и десети клас, а втора смяна – единадесети и дванадесети клас. Учебните занятия за първа смяна ще започват в 7:30 часа, а втора смяна ще приключва някъде около 19:00 часа. Предвиждаме и малко по-раздвижена програма – при възможност това да се случи. Така сме убедени, че няма да има струпване на ученици в общите части на сградата като бюфет, коридори, санитарни помещения и т.н.

Поне до края на октомври така ще бъде организиран графикът на учебните занятия – след това ще се прецени според ситуацията.

НИЕ“: Споменахте ремонтни дейности. Какво включват те?

Любомир Георгиев: Извършват се ремонтни дейности в класните стаи на третия етаж, което се прави със средства от бюджета на Община Видин. Сменят се старите осветителни тела с ново LED осветление, боядисване на тавани и стени на класни стаи.

Освен това кандидатствахме по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ на Министерството на образованието и науката с проект за създаване на кабинети по природни науки и сме единственото училище във Видинска област, което е одобрено за финансиране по тази програма. Ще бъдат изградени три кабинета по природни науки – по химия, по биология и по физика, ще бъде създадена и съвременна лаборатория, в която учениците ще провеждат своите практически занимания.

В една от Насоките на Министерство на образованието е записано да се избягва кабинетната форма на обучение, но рано или късно учениците ни ще могат да влязат в тези модерни кабинети по природни науки. Радваме се, че със средствата по този проект ще се извърши ремонт на стаите и ще се закупят необходимите материали за тези кабинети, които ще бъдат наистина голяма придобивка за нашето училище. Много възпитаници на ГПЧЕ „Йордан Радичков“ след завършване на средното си образование кандидатстват медицина и биологията и химията са приоритетни дисциплини – затова и от тази година за първия випуск, който ще се обучава във втори гимназиален етап, сред профилиращите предмети, между които учениците избират, са именно биология и химия.

Освен това от тази година ГПЧЕ „Йордан Радичков“ вече е част от „семейството“ на иновативните училища. Така че работата на колегите ще се основава и на проекта за иновативно училище, с който кандидатствахме. В него основно наблягаме върху развитието на дигиталните умения на ученици и учители, както и върху блоковата система, даваща възможност да няма струпване на много предмети в един ден: например програмата за деня включва два часа български език, два часа химия, два часа история и един час по някакъв друг по-лек предмет. Подобна организация на учебната програма е в интерес основно за учениците.

Мога да кажа, че успехите, които постигаме – и изминалата учебна година не прави изключение, доказателство е отличното представяне на нашите ученици на зрелостните изпити – ни задължават да продължим да предлагаме качествено образование и да надграждаме постигнатото досега.

В заключение искам да пожелая на всички ученици, учители и служители в образователната система една здрава, успешна и спокойна учебна година.

Разговора води ТЕОДОРА Макавеева