Малко над 6 милиона лева е бюджетът на Община Кула за 2020 година

Сподели: 

Повече средства за капиталови разходи са заложени в бюджета на Община Кула за 2020 година приет на 11 февруари на заседанието на Общинския съвет. „Изготвянето и изпълнението на бюджета ни поставя пред редица предизвикателства – запазването на бюджетната устойчивост на Общината е първостепенна задача“, заяви пред общинските съветници кметът на община Кула Владимир Владимиров, който представи в подробности проекта за бюджет на обща стойност 6 027 334 лв.
Общо 2 924 674 лв. са планираните разходи за делегираните от държавата дейности, като към тази сума се прибавя допълнително дофинансиране със средства от собствени приходи на Община Кула в размер на 102 709 лв. „През 2020 година се предвижда да се предоставят на дейностите по образование средства в размер на 1 237 695 лв., което представлява 42% от разходите за държавни дейности – в сравнение с 2019 година, когато средствата за тази дейност бяха 1 085 000 лв., налице е увеличение от 152 458 лв.“, подчерта кметът на община Кула.
Средствата в общинския бюджет за финансиране на местните дейности са в размер на 2 999 951 лв. „За разлика от 2019 година, когато най-голям дял от средствата за местни дейности имаха тези за издръжка, през 2020 година най-голям е делът на средствата за капиталови разходи – 56%, в стойностно изражение това е 1 666 364 лв.“, отбеляза кметът на община Кула.
В общинския бюджет са заделени средства за подпомагане разходите по погребение на лица, които са самотноживеещи, бездомни, без близки и роднини. Определени са средства и за подпомагане отглеждане на деца – помощ за първокласници и за новородено или осиновено дете. И през 2020 година Община Кула ще продължи да подпомага финансово семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от инвитро процедури. В местните дейности са заделени средства и за подпомагане на клубовете на пенсионера, както и на Футболен клуб „Пластик“ – Старопатица и Футболен клуб „Кула 04“.
Кметът на община Кула представи и планираните капиталови разходи на Община Кула за 2020 година. В тях са включени парите за изграждане на спортна зала в град Кула –  в края на миналата година Община Кула получи от Правителството целеви средства в размер на 1 милион лева за изграждане на съоръжението. В капиталовите разходи са предвидени средства за основен ремонт на уличната мрежа в община Кула. Ще бъдат ремонтирани покривът на Средно училище „Васил Левски“ – град Кула и покривът на читалището в село Тополовец. Заделени са средства и за закупуване на багер за нуждите на Общинско предприятие БКС – Кула. През тази година ще бъде завършено и изграждането на новия гробищен парк на Кула.
„По сключен договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони, за изпълнение на одобрения проект за реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, предстои окончателно плащане в размер на 3 469 000 лв. Имаме сключен договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за изпълнение на одобрен проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в град Кула“ на стойност 855 166 лв.“, каза още кметът на община Кула.
Във връзка с представения бюджет конкретни въпроси зададе общинският съветник Андрей Андреев. Той посочи, че има доста положителни моменти, но направи и някои забележки. Общинският съветник попита ще се направи ли така, че търговците, желаещи да изложат стоката си по време на Кулския панаир да правят това без да плащат такса. „Да направим така, че да няма наем, да направим една хубава реклама за всички търговци, които, естествено, ще платят някакъв депозит в началото, който ще бъде използван само за разходите за ток“, посочи Андреев. Той поиска да бъдат осигурени средства и за ремонт на моста в село Старопатица към гробището, общинският съветник също така попита би ли могла Община Кула да помогне за ремонт на базата на футболния клуб в селото.
„Всички тези теми ние ги коментирахме на комисиите. И моето предложение и тогава, и сега е следното – да приемем бюджета във вида, в който е предложен. За панаира съм съгласен, но нека се внесе предложение на следваща сесия – внесете това предложение за освобождаване от такси, гласувайте го и тогава на общинската администрация не остава нищо друго освен да пусне търговци без наем. Разбира се, разходите за ток и вода трябва да бъдат поети. Но нямам нищо против, не е неосъществимо“, отбеляза в отговор кметът на Кула. Допълни, че е правена сметка колко ще струва ремонтът на моста в Старопатица и за това ще са необходими от 12 000 до 17 000 лв. „Не е нещо невъзможно – в течение на изпълнение на бюджета през годината, като останат средства, а аз мисля, че ще останат, ще има такива, ще бъде направен и мостът“, увери Владимиров. „Има заделени средства за издръжка на Футболен клуб „Пластик“ – Старопатица – по същия начин ще бъде ремонтирана и базата на отбора“, каза още кметът на Кула.
С това дискусията приключи, а при последвалото гласуване предложеният бюджет на Община Кула беше приет без корекции – това стана с гласовете на осем от общинските съветници, двама се въздържаха, а един беше против.
Кметът на община Кула благодари на Общинския съвет за подкрепата. „Приетият бюджет ангажира общинската администрация и мен като кмет да бъде изпълнен до края на годината, както сме правили всички предишни години и сме успявали да задоволим потребностите на хората в община Кула. Разбира се, винаги има какво да се желае повече. Но се надявам всяка следваща година ръстът в бюджета, който е заложен тази година, да се повтаря и да доведе до още по-добри условия за живот на гражданите на община Кула“, посочи в заключение кметът Владимир Владимиров.
НИЕ