Мерки за компенсиране на бизнеса прие Общински съвет – Видин

Сподели: 

Мерки за компенсиране на неблагоприятния ефект за бизнеса от въведените мерки за борба с COVID-19 гласува Общински съвет – Видин на извънредно заседание на 10 април. Целта е фирмите, ползващи общинска собственост – било то маси в пазара, тротоарно право или други терени и обекти-общинска собственост, които са засегнати от наложените ограничения, да могат по-леко да преминат през този кризисен период, обясни кметът на община Видин д-р Цветан Ценков при представянето на предложените мерки.
При последвалото гласуване, общинските съветници единодушно одобриха да бъдат освободени от заплащане на наем всички лица, сключили договори за наем на терени и обекти-общинска собственост, които временно са прекратили дейността си – мярката важи считано от 13 март и е за срока на въведеното извънредно положение. Всички авансово заплатени наеми за месеците, за които е гласувано освобождаване от заплащане, ще се считат за платени за първите месеци след отмяна на извънредното положение. Освен това за терени и обекти-общинска собственост, които не са преустановили дейността си, се удължава с два месеца срокът за заплащане на месечните наеми за март, април и май, считано от датата на възникване на задължението. За срока на извънредното положение отпада и таксата за ползване на „Синята зона“ в град Видин.
По предложение на общински съветници, беше допълнена още една мярка към предложените от вносителя – с нея и ползвателите на общински терени и обекти, които не са прекратили изцяло дейността си, за срока на извънредното положение ще заплащат 50% от дължимия наем.
В рамките на дискусията общински съветници предложиха и други мерки, включително за освобождаване от плащане на наем за ползвателите на общински жилища, загубили работата си в следствие на кризата, и за преизчисляване, за срока на извънредното положение, на дължимите патентни данъци. След консултация обаче юристите в местния парламент се обединиха около мнението, че Законът за мерките и действията при извънредно положение не дава подобни правомощия на общинските съвети.
НИЕ