Милиони инвестиции очакват във Видин в следващите години

Сподели: 

45 502 629 лева е общата стойност на европейските инвестиции, които Община Видин има гарантирани към момента. Отделно в държавния бюджета за 2024 година за Община Видин има заложени средства за проекти на стойност 39 827 600 лева. Внушителните цифри съобщи заместник-кметът на общината Десислава Тодорова.

20 369 810 лева е общата стойност на одобрените проекти на Община Видин по Националния план за възстановяване и устойчивост, посочи Тодорова. Тя поясни, че проектите са за модернизация на уличното осветление в град Видин, модернизация образователната среда в четири детски градини – „Синчец“, „Арабела“, „Славейче“ и „Русалка“, въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Гребната база и в административната сграда на стадион „Георги Бенковски“, както и в седем многофамилни жилищни сгради, ремонт на ученическото общежитие. Общината има спечелен проект към Министерство на образованието за изграждане на малък физкултурен салон в Основно училище „Иван Вазов“, за 1 300 000 лева. „Най-голямото постижение, което за мен успяхме да направим, е относно Министерство на културата, където кандидатствахме за финансиране за изготвяне на инвестиционен проект за крепостта Баба Вида и за административната сграда на бившата Земеделска кооперативна банка в град Видин, така известната „Червена шапчица“, каза Тодорова. Тя напомни, че продължава програмата на Община Видин за подмяна на отоплителните уреди на дърва и въглища във видинските домакинства, като осигуреното финансиране е близо 25 милиона лева, с които ще бъдат обхванати 5000 домакинства в общината.

„В държавния бюджет за 2024 година има заложени средства за СМР на стойност 39 827 600 лева – това са за пет проекта, които имахме готовност да кандидатстваме, с разрешение за строеж, които включват нашия Крайдунавски парк, от крепостта „Баба Вида“ до театъра, пета част на централната пешеходна зона, двата подхода на Видин, както и основен ремонт на общинския път „Видин – София – Срацимирово – Въртоп“, посочи Тодорова.

Тя допълни, че Община Видин разполага и с 1 300 000 лева за проектиране, като намеренията са да бъде направено проектиране на околоблокови пространства, улици, дори цели квартали на Видин, както и на обекти от спортната инфраструктура (стадион „Георги Бенковски“ включително с терена и трибуните) и Гребната база (укрепване на сградата, обзавеждане и оборудване и др.).

Освен това Община Видин ще получи и целева субсидия за капиталови разходи в размер на 2 727 600 лева. Част от тях ще бъдат насочени към малките населени места в общината – ремонти на сгради на кметства, на улици и улично осветление