Минималната работна заплата става 933 лева от 1 януари 2024 г.

Сподели: 

Минималната работна заплата в страната ще стане 933 лв. от 1 януари 2024 г., реши правителството. Размерът й ще се повиши с 19,6%, или със 153 лв. спрямо сегашната й стойност. Той е определен съгласно разпоредбите на Кодекса на труда, според които минималната работна заплата за страната за следващата календарна година се определя в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата за последните две тримесечия на предходната година и първите две тримесечия на текущата година.
„Предлаганият нов размер на минималната работна заплата ще допринесе за намаляване на бедността сред работещите и на неравенствата в разпределението на доходите. Ръстът на най-ниското възнаграждение за труд ще повиши покупателната способност и потреблението на най-нискодоходните групи от пазара на труда и ще увеличи мотивацията на работната сила за включване в заетост“, мотивират решението от пресцентъра на Министерския съвет.
Припомняме, че на проведеното преди дни заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество не беше постигнато съгласие между социалните партньори. Тогава възражения изразиха от бизнеса. Мотивите им бяха, че увеличението ще доведе до разширяването на сивия сектор в България. Синдикатите обаче подкрепиха повишението на минималната заплата, като напомниха, че българският работник, въпреки ежегодното увеличение на минималната работна заплата през последните години, остава на последно място по възнаграждение на своя труд.