Митрополит Даниил освети храма в новия гробищен парк в Кула

Сподели: 

На 31 октомври Негово Високопреосвещенство Видински митрополит Даниил освети храма „Възкресение Лазарово“ в новия гробищен парк в град Кула. С архиерея съслужиха Негово Високопреподобие архимандрит Антим, протосингел на Видинска митрополия и Негово Благоговейнство свещеник Илия Симеонов, архиерейски наместник на гр. Кула, който е и предстоятел на параклиса. Събитието уважиха кметът на община Кула Владимир Владимиров, общински съветници, служители в общинската администрация, граждани.
В своята проповед митрополит Даниил отбеляза, че да се построи храм е нещо велико, защото храмът е място на особено Божието присъствие. Владиката благодари на всички, които със средствата и труда си са реализирали построяването на този благолепен параклис. Проектирайки този гробищен парк, общинската управа е пожелала тук да се построи православен храм, а не само обреден дом, за да може хората да имат възможност с надежда да изпращат своите покойници, да отправят молитви за тяхното упокоение, да изпросват Божията милост, както за тях, така и за себе си и за целия свят, отбеляза Негово Високопреосвещенство. Той подчерта, че с освещаването на храма жителите на гр. Кула имат още един застъпник пред Божия престол – предвестникът на Христовото възкресение – светия праведен Лазар, чиято памет се празнува в съботата преди Вход Господен в Йерусалим (Цветница).
Осветеният вече храм се намира в новоизградения гробищен парк, разположен в покрайнините на град Кула. Съоръжението е повече от необходимо, тъй като двете стари гробище в Кула са вече изцяло запълнени. Първите стъпки за обособяване на нов гробищен парк са предприети още през 2012 година, когато сегашният терен е отреден за тази цел с решение на Общинския съвет. Година по-късно, също с решение на ОбС – Кула, е одобрено задание за изработване на Подробен устройствен план на нов гробищен парк в град Кула. Същата година са отредени и допълнителни терени за това. През 2014 година проектът за ПУП е одобрен, а цялата документация е внесена в Министерство на земеделието и храните за промяна на статута на земята. Възложено е и изработването на необходимите инвестиционни проекти. През следващата година Министерството променя предназначението на отредените за бъдещ гробищен парк земеделски земи. Година по-късно вече има одобрен проект за гробищен парк, а главният архитект на Община Кула издава разрешително за строеж. Така остава още една стъпка – осигуряване на необходимите за реализиране на проекта средства. Същинското строителство на гробищния парк започна през 2019 година, след като през декември 2018 година Община Кула получи с постановление на Министерски съвет целева субсидия в размер на 750 000 лв. През юни 2020 година обектът е въведен в експлоатация от Държавна приемателна комисия. Със заповед на кмета на община Кула поддръжката и управлението на гробищния парк са възложени на Общинско предприятие БКС – Кула.
Новият гробищен парк отговаря на всички съвременни изисквания за подобен обект. За целта върху площ от близо 11 000 кв. м е направена вертикална планировка и озеленяване. Построени са сграда за извършване на тъжни ритуали, камбанария и параклис. В основната сграда за тъжни ритуали са ситуирани ритуална зала, административно помещение, помещение за обслужващ персонал, помещение за долекарска помощ, зала за гощавки, санитарни възли. Параклисът е разположен до сградата за ритуали, като в него впечатляват дървеният иконостас с икони. Имотът е ограден с масивна ограда с височина 2 м. При входа оградата е ажурна, със стена за некролози. В рамките на вертикалната планировка са направени настилки от тротоарни плочи, алеи от армиран бетон, паркинг от бетонови павета и площи за озеленяване. Изградена е и урнова стена.
НИЕ