Мобилен екип от сектор „Български документи за самоличност“ ще посещава на място трудноподвижни лица

Сподели: 

От сектор „Български документи за самоличност“ (БДС) при ОДМВР–Видин напомнят за създадената организация за прием на заявления за издаване на български лични документи (лични карти и/или паспорти) по постъпили писмени искания за организиран прием на заявления от институции, ведомства, кметства, фирми и др., както и за предоставяне на административни услуги на неподвижни или трудно подвижни лица чрез посещение на мобилни екипи на място, след депозиране на заявление.
Българските граждани, които притежават валиден електронен подпис, могат да ползват електронните административни услуги по направление на дейност „Български документи за самоличност“ в Портал за електронни административни услуги на МВР (https://e-uslugi.mvr.bg/services).
От 1 януари до 31 август 2022 г. в сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР – Видин са издадени общо 7045 лични карти, 4333 паспорта и 3974 свидетелства за управление на МПС.
Всеки понеделник секторът предоставя актуална информация за броя на приетите заявления и връчените български лични документи в делничните дни на предходната седмица. Данните се публикуват на интернет страницата на ОДМВР-Видин с цел улесняване на гражданите при избора им на звеното, в което да подменят личните си документи.  
Гражданите с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР – Видин, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи във всяко едно от звената в областта:
•    гр. Видин – ОД МВР-Видин,  ул. „Цар Симеон Велики“ №87;
•    гр. Белоградчик – РУ-Белоградчик,  пл. „Възраждане” №3;
•    гр. Кула – РУ-Кула,  ул. „Възраждане” №36.
Готовите лични документи се получават в звеното БДС, където е подадено заявлението.