Модернизация на образователната инфраструктура в две професионални гимназии във Видин

Сподели: 

Официална церемония „Първа копка“ за стартирането на изпълнението на договор с предмет „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Видин и Професионална гимназия по туризъм „Михалаки Георгиев“ се проведе днес (14 май). Гости на събитието, домакин на което беше ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“, бяха кметът на община Видин д-р Цветан Ценков, заместник областният управител Анжело Методиев и началникът на Регионалното управление на образованието (РУО) Веселка Асенова.
„Това са двете най-големи професионални училища в град Видин и сме изключително щастливи, че имаме шанса, благодарение на Оперативна програма „Региони в растеж“, финансирана от „Европейския фонд за регионално развитие“, да подобрим условията, средата и възможностите за обучение на видинските деца“, заяви директорката на ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ Мариета Георгиева. Тя посочи, че общият размер на инвестицията в двете училища е близо 1,5 млн. лв. „Искам да благодаря за съдействието от страна на Община Видин, може би повече от година, в дългия и труден път, да стигнем до този ден, осигурявайки и създавайки всички необходими документи“, сподели Мариета Георгиева.
Кметът на община Видин д-р Цветан Ценков отбеляза, че в един и същ ден се случват стартът на ремонтните работи в две видински професионални гимназии и приемателна комисия във връзка с успешно приключилата модернизация на други две образователни институции – ППМГ „Екзарх Антим I“ и СУ „Цар Симеон Велики“. Градоначалникът пожела успех на строителите, така че проектът да бъде завършен в срок. „Видин се променя. И се надявам, след приключване на ремонтните дейности и на тези две гимназии, Видин да се пребори за продължаване на санирането, на подобряването на училищната инфраструктура и в други наши училища“, сподели д-р Ценков.
Началникът на РУО – Видин Веселка Асенова също изрази радостта си от модернизацията на образователната инфраструктура в двете професионални гимназии. „Когато приоритет на Министерство на образованието е професионалното образование, няма как да не се гордеем, че тези две гимназии ще бъдат обновени и учениците ще имат още по-добри условия за обучение“, посочи Асенова.
След официалната част, домакини и гости направиха символична първа копка. И си пожелаха на 15 септември възпитаниците на двете професионални гимназии да влязат в обновените училищни сгради.
Основните дейности в двете гимназии са:
Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Видин: Цялостно обновяване на учебния и учебно-производствения корпуси включващо изпълнение на мерки за енергийна ефективност, подмяна на ВиК инсталацията в санитарните възли, вътрешен ремонт на сградите – класни стаи, фоайета, коридори и санитарни възли; Изграждане на пожароизвестителна инсталация с оповестяване; Създаване на достъпна среда; Подобряване на прилежащото дворно пространство около входа; Обновяване на спортните площадки и външно осветление.
Професионална гимназия по туризъм „Михалаки Георгиев“, гр. Видин: Цялостно обновяване на учебния корпус, включващо частичен ремонт на покрив, подмяна на ВиК инсталацията, подмяна на външна канализация, вътрешен ремонт на сградата и подмяна на електроинсталацията; Изграждане на пожароизвестителна инсталация с оповестяване; Създаване на достъпна среда; Подобряване на прилежащото дворно пространство; Вертикална планировка; Обновяване на спортните площадки.
НИЕ