Монтана започва производство на компост от отпадъци

Сподели: 

„Горд съм, че вече имаме това необходимо за опазването на околната среда съоръжение. Това е поредният европейски проект, който изпълняваме и така отговаряме на съвременните екологични норми.“ Това заяви кметът на община Монтана Златко Живков при откриването на Компостираща инсталация за разделно събиране и преработване на зелени и биоразградими отпадъци. От тях ще бъде произвеждана суровина за наторяване и така ще се намали общият обем отпадъци, които се депонират в общината.
„Да превръщаме отпадъците в суровина е изключително важен приоритет на Европейския съюз в този период, заяви на откриването Валерия Калчева – главен директор „Оперативна програма околна среда". Според нея община Монтана е една крачка напред пред другите общини в това да въведе ресурсно ефективни модели на екологично и икономично използване на всички ресурси по най-добрия начин.
Изграждането на компостиращата инсталация се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държания бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г." Общата стойност на проекта е близо 6 милиона 155 хиляди лева, от които безвъзмездна финансова помощ 4 милиона 398 хиляди лева.
В този програмен период Община Монтана изпълнява 14 проекта на стойност 36 милиона лева по различни европейски програми
Компостиращата инсталация е с капацитет 6150 тона годишно и е разположена на територията на Регионално депо за неопасни отпадъци, в местността Неделище на седем километра югоизточно от град Монтана. Оборудвана е с необходимата техника и материали за събиране, разделяне и преработване на биоразградими и зелени отпадъци, така че да бъде произведен висококачествен компост.