Монтират ново енергоспестяващо улично осветление в села в община Видин

Сподели: 

Кметът д-р Цветан Ценков и Валентин Кръстев, управител на определената след провеждане на обществена поръчка фирма изпълнител „КИД ПЛЮС“ ЕООД, днес са подписали договорите за подмяна на съществуващо улично осветление в тринадесет населени места в Община Видин с ново енергоспестяващо. От общинската пресслужба информират, че дейностите, които ще се извършат, включват демонтаж на старите амортизирани осветителни тела и монтаж на нови енергоспестяващи по главните улици в селата Антимово, Буковец, Гомотарци, Градец, Дружба, Ивановци, Кошава, Кутово, Майор Узуново, Новоселци, Покрайна, Синаговци и Сланотрън. Договорите са на обща стойност близо 113 000 лв. без ДДС, като средствата са от капиталовите разходи на Община Видин. Срокът за изпълнение е 30 дни от връчването на възлагателните писма.
С монтирането на новите осветителни тела в тринадесетте населени места ще се постигне по-добро качество на услугата, както и ще се намалят разходите за ел. енергия, отбелязват от Община Видин. И подчертават, че предстоящите дейности са първият етап от планираната цялостна подмяна на уличното осветление в град Видин и в населените места на Общината. Затова има разработен проект, като за изпълнението му ще се търси европейско финансиране през новия програмен период.