МОН сезира ДАНС И Комисията за защита на личните данни за придобиването на ШКОЛО от чужда компания

Сподели: 

Министерството на образованието и науката не е било информирано по никакъв начин за продажбата на „Школо“ на чужда компания., съобщават от министерството. След публикуване на информация в медиите институцията сезира ДАНС и Комисията за защита на личните данни за проверка на случая.

МОН към момента няма договорни отношения с „Школо“, но много от българските училища са техен клиент. С цел защита на тези образователни институции министерството ще предприеме всички действия за разясняване на случая. Вече е изпратено и писмо до компанията с искане незабавно да предостави цялата налична информация, а заедно с това са сезирани и компетентните органи. 

Случаят е показателен, че е целесъобразно използването на услугата електронен дневник към държавната система – НЕИСПУО. Към момента над 830 образователни институции работят с нея.