МС отпусна близо 9 млн. лв. допълнителни средства за общините от област Враца

Сподели: 

На 9 декември с постановление на Министерски съвет бяха одобрени допълнителни трансфери за целеви разходи за общините в България. Близо 9 млн. лева допълнителни средства са за общините в област Враца - Бяла Слатина, Враца, Мездра, Мизия, Козлодуй, Криводол и Оряхово. Средствата са за инфраструктурни проекти, които ще бъдат реализирани с правителствената помощ.
В община Бяла Слатина ще се извърши реконструкция на комбинирана спортна площадка и ремонт на детска площадка в с. Соколаре със средства в размер на 80 000 лв., както и ремонт на уличната мрежа в селата на общината на стойност 1 320 000 лв.
В община Враца със средства в размер на 1 887 500 лв. основно ще се ремонтират бул. „България“ и ул. „Илинден“.
Община Козлодуй ще реконструира и благоустрои  ул. „Симеон Русков“ в гр. Козлодуй с 1 185 230 лв.
Община Криводол с 1 000 000 лв. Ще извърши реконструкция и ремонт на общински пътища и площади
Община Мездра получава средства в размер на 610 000 лв. за изграждане, паркоустрояване и благоустрояване на централно площадно пространство по плана на с. Зверино
Община Мизия ще извърши корекция на "Сухото дере" в гр. Мизия, ремонт на площад в с. Софрониево и ремонт на уличната мрежа в гр. Мизия и селата Войводово и Софрониево на стойност 1 400 000 лв.
Община Оряхово ще направи ремонт на уличната мрежа на територията на община Оряхово, с помощ от 1 500 000 лв.