Наблюдение на белоглави и черни лешояди в Природен парк организират в парк „Врачански Балкан“

Проявата ще се проведе на 2 септември (събота) - Международен ден на лешоядите
Сподели: 

На 2 септември Фондация „ЕкоОбщност“ и Северозападно държавно предприятие отправят покана към природолюбители и изкушпените от орнитологията да вземат участие в разходка и организирано наблюдение на белоглави и черни лешояди в ПП „Врачански Балкан“. Ще бъде преминат маршрут в района на с. Долно Озирово, като общата дължина на прехода е до 8 км при малък наклон на терена. По време на разходката ще могат да бъдат наблюдавани белоглави и черни лешояди, както и други интересни видове птици, обитаващи района.
Дата за провеждане на събитието не е случайна – 2 септември се отбелязва като Международен ден на лешоядите и има за цел да повиши информираността на широката общественост относно проблемите и нуждата от опазването им. Лешоядите са почитани от хората още от дълбока древност. Неуморни санитари и любящи родители, тези небесни господари са запленявали човешкото съзнание векове наред, а днес те са на път да изчезнат от лицето на Земята.
Белоглавите лешояди са едни от най-големите птици, които се срещат на територията на ПП „Врачански Балкан”, с размах на крилете около 2,70 метра. Този вид е включен в Червената книга на Република България, а ПП „Врачански Балкан“ е едно от малкото места в нашата страна, където той може да бъде наблюдаван. Белоглавият лешояд е възстановен като гнездящ вид в този район благодарение на усилията на Дирекцията на парка, Зелени Балкани, Фонд за дивата флора и фауна, Дружество за защита на хищните птици, Фондация „ЕкоОбщност“ и Фондация „Карталско гнездо“, които работят по различни проекти от 2004 г. до момента.
Черните лешояди са освободени по проект в ПП „Врачански Балкан“ през 2020 г., 2021 г. и 2022 г. Това е един от най-редките видове хищни птици в Европа и е с най-голям размах на крилата - до 2,95 м. Видът е включен в Червената книга на Република България, а ПП „Врачански Балкан“ е едно от малкото места у нас, където той може да бъде наблюдаван. През 2021 г. тук се сформира двойка черни лешояди, която през 2022 г. и 2023 г. успешно гнезди в Западна Стара планина. Това са първите случаи на гнездене на черни лешояди в Западна България след повече от 70-годишно прекъсване.
От Северозападно държавно предприятие информират и каква е необходимата екипировка за участие в събитието: подходящи обувки и облекло за планински терен, дъждобран - при прогноза за дъжд, вода, лека храна, бинокъл - при възможност.
Сборният пункт е центърът на с. Долно Озирово, община Вършец, с начален час за събиране на участниците 9:00 ч. тръгването е десет минути по-късно. 
За допълнителна информация и връзка в деня на събитието: Георги Стоянов, тел. 087 8734 503.
При интерес е необходимо изпращане на заявка по електронна поща на: office@bepf-bg.org.
Походът е безплатен за всички участници и се осъществява в рамките на проект „Живот за брадатия лешояд“.