Над 15 милиона лева ще влязат в община Ружинци през 2020 година

Сподели: 

Рекордните над 15 милиона лева се очаква да влязат в община Ружинци през 2020 година. Това обяви кметът Александър Александров по време на разглеждането в Общинския съвет на проекта за бюджет на Общината.
„Постарали сме се да изготвим бюджет, който максимално да се доближава до нуждите и потребностите на жителите на общината, но и съобразявайки се с финансовите възможности. Основните приоритети за 2020 година са финансова стабилност и дисциплина; оптимално използване на възможностите за европейско финансиране; насочване на инвестиции за благоустрояване на сгради и улици в населените места на общината; провеждане на активна социална политика, насочена към повишаване качеството на живот и подобряване възможностите за трудова реализация; подобряване на условията за предоставяне на публични услуги в сферата на образоването, здравеопазването и социалните дейности“, подчерта кметът на община Ружинци.
Той поясни, че 6 503 502 лв. е рамката на бюджета на Общината за 2020 година, в която сума влизат над 1 200 000 лв. за капиталови разходи, близо половината от които са за изграждане на физкултурен салон в училището в Ружинци. Като се прибавят средствата, които Община Ружинци ще получи за изграждане на инфраструктурни обекти с европейско финансиране, общо капиталовите разходи за 2020 година стигат до малко над 8 600 000 лв. „Или всички пари, с които реално през тази година ще разполага Община Ружинци, са в размер на над 15 милиона лева – с три милиона лева повече от рекордния бюджет за 2019 година“, подчерта Александър Александров.
Той припомни и големите инфраструктурни проекти, които ще се изпълняват през настоящата година на територията на общината: „Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на село Бело поле и село Ружинци, община Ружинци“ на стойност 4 898 922 лв.; „Обновяване на паркове и градини в три населени места на територията на община Ружинци – с. Ружинци, с. Бело поле и с. Дреновец” – 892 043 лв.; „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в общ. Ружинци, обл. Видин“ – 1 407 963 лв.; „Изграждане на спортна инфраструктура в две населени места на територията на община Ружинци – с. Ружинци и с. Бело поле” – 116 300 лв.
Кметът на Ружинци обърна внимание, че във функция образование са предвидени два големи ремонта – изграждането на физкултурния салон на средното училище в Ружинци и подмяна на покрива на средното училище в Дреновец, тъй като при бурята преди няколко дни над 20 от етернитовите платна на покрива са се отлепили. 10 000 лв. са предвидени за ремонт на сградата на детската градина в Черно поле, включващ и пълна смяна на дограмата.
Ще бъде довършен ремонтът на сградата на бившия пансион в Ружинци, която ще бъде предоставена за използване от лекари и зъболекари, както и от териториалните поделения на Бюрото по труда, Социално подпомагане, служба „Земеделие и гори“ и др. С наличните 200 000 лв. през тази година ще започне ремонтът на бившата болница в Ружинци и нейното преустройство в център за настаняване от семеен тип.
Доста средства са предвидени и за ремонти на сгради на читалища в общината. Предвижда се да бъде ремонтиран бившият киносалон в читалищата в Гюргич – там ще бъдат подменени и една част от седалките, като сегашните дървени ще бъдат сменени с меки столове, дарени от Община Кула. Ремонтни дейности ще се извършат и в читалището в Ружинци, който ще включва ремонт на библиотеката и на бившия киносалон, подмяна на входните врати и др. Ще бъде довършен и ремонтът на читалище „Здравец“ в село Дреновец.
50 000 лв. са предвидени за оправяне на новопоявили се дупки по пътя Ружинци – Черно поле. Предвижда се закупуване на тежкотоварен автомобил-самосвал, както и на косачки за поддържане на зелените площи и почистване на растителността по протежение на улиците в населените места. „Тази година залагаме 5000 лв. за изграждане на водопроводна мрежа на село Роглец – имаме уговорката с проектанти, че Роглец може да бъде захранен от съществуващия сондаж, дебитът е достатъчен да захрани един резервоар за хората, покрай моста ще бъдат прихванати тръбите. С 2500 лв. залагаме проектиране за кв. „Дъбравка“, за да търсим след това финансиране за направа водопровод и на този квартал в село Гюргич. Заделени са средства за реконструкция и изграждане на водопровод на Чорлево“, посочи кметът на община Ружинци.
Част от останалите обекти, включени в капиталовата програма, са ремонт на сградата на общинската администрация в Ружинци, основен ремонт на залата за тържества в село Дражинци и на бившата здравна служба в селото и основен ремонт на залата за тържества в Тополовец. Определени са пари и за ремонт на клуба на пенсионера в Дреновец – смяна на дограма, изграждане на вътрешни тоалетни, измазване на помещения и др.
46 900 лв. се залагат за текущи ремонти и благоустройствени мероприятия на общински обекти в населените места. Предвидени са средства за изграждане на кътове за отдих в селата Динково, Тополовец, Дреновец, Роглец и Плешивец. „Поетапно, по малко ще правим във всяко село по нещо, не е възможно всичко да се направи отведнъж, но ще надграждаме всяка следваща година и ще облагородяваме нашите села“, обясни Александър Александров.
Общинският съветник Милен Михайлов поздрави кмета на общината за изготвения бюджет. „Виждаме в този бюджет големи предизвикателства, но съм убеден, че г-н Александров и неговият екип ще се справят. Искам да обърна внимание, че по време на нашите предизборни срещи в населените места хората споделяха с нас какво биха желания да се направи – в този бюджет кметът на общината е заложил за всяко населено място да бъде направено по нещо в съответствие именно с предложенията и желанията на хората“, отбеляза Михайлов, като призова колегите си в Общинския съвет да подкрепят предложения бюджет.
Други изказвания нямаше. А в крайна сметка бюджетът на Община Ружинци беше приет със 7 гласа „за“, трима общински съветници се въздържаха.
НИЕ