Над 240 нуждаещи се в община Видин получават обяд благодарение на дарители

Сподели: 

В условията на извънредната ситуация заради коронавируса, Община Видин направи организация за подпомагането на възрастни и самотно живеещи лица във всички населени места на територията й. Това са хора, които не ползват услугите на Домашния социален патронаж и Диетично-социалната кухня към Общината. От 30 март започна раздаването на храна за обяд (1 основно ястие и хляб), която се приготвя от „АССА 77“ ЕООД. Тази фирма, също и „КОМПАС – СЕВЕР“ ЕООД, Социалният патронаж, както и граждани съдействат безвъзмездно за доставката на храната на нуждаещите се в град Видин и останалите селища, предоставяйки транспорт и работници. В кампанията се включиха като доброволци и служители от отдел „Хуманитарни дейности“ на общинската администрация, направление „Социални услуги и здравни дейности“, Общинския съвет по наркотичните вещества.
В селищата извън областния център кметовете и кметските наместници създават организация за разнасянето на храната по домовете. На ангажираните с тази дейност са раздадени маски и ръкавици и доставката се извършва съобразно предпазните мерки.
Община Видин реализира инициативата със средства от направени дарения, като в сключените за тази цел договори е посочено условието за разходването на паричната помощ. Ръководството благодари на всички дарители, на служителите от администрацията и направление „Социални услуги и здравни дейности“, както и на десетките доброволци, които показват съпричастност и грижа в тези трудни дни на изпитание. И призовава жителите на общината да бъдат отговорни, да се подкрепят и спазват стриктно противоепидемичните мерки, за да се справим с общи усилия в борбата със заразата.