Над 550 души в област Видин ще започнат работа по Регионалната програма за заетост

Сподели: 

554 безработни в област Видин ще бъдат наети по Регионалната програма за заетост през 2022 г. Това е одобрила Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на свое заседание вчера (18 май). Включените в програмата безработни са разпределени в 103 населени места в областта. 61 фирми от частния сектор са включени като партньори.
Заделените за област Видин средства от държавния бюджет за реализация на Регионалната програма за заетост през 2022 г. възлизат на 2 481 228 лв. Допълнителни средства в размер на 15 800 лв. предоставят общините и фирмите партньори по програмата.
Целта на Регионалната програма е да допринесе за повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и повишаване качеството на работната сила в региона.
 работа по Регионалната програма за заетост
554 безработни в област Видин ще бъдат наети по Регионалната програма за заетост през 2022 г. Това е одобрила Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на свое заседание вчера (18 май). Включените в програмата безработни са разпределени в 103 населени места в областта. 61 фирми от частния сектор са включени като партньори.
Заделените за област Видин средства от държавния бюджет за реализация на Регионалната програма за заетост през 2022 г. възлизат на 2 481 228 лв. Допълнителни средства в размер на 15 800 лв. предоставят общините и фирмите партньори по програмата.
Целта на Регионалната програма е да допринесе за повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и повишаване качеството на работната сила в региона.