Над 64 000 туристи са посетили старопрестолен Видин през 2023 година

Обсъдиха Годишна програма за развитие на туризма в община Видин през 2024 г.
Сподели: 

Над 64 000 туристи са посетили Видин през 2023 година. Информацията бе съобщена на заседание на Консултативния съвет по въпросите на туризма към Община Видин, което се проведе днес (24 януари) в залата на Общинския съвет. То бе открито от Борислава Борисова – заместник-кмет по хуманитарни дейности и социална политика и председател на Консултативния съвет. „Общината продължава да фокусира усилията си върху развитието на туризма и създаването на нови туристически продукти и възможности за привличане на все повече посетители от страната и чужбина“ – каза тя и обяви дневния ред на срещата.

Заседанието включваше разглеждане на проекта на отчета за изпълнение на Годишната програма за развитие на туризма на територията на Община Видин през 2023 г., приемане на отчета за 2023 г. от членовете на Консултативния съвет, представяне, обсъждане и одобрение на проекта на Годишната програма за развитие на туризма през 2024 г.

Отчетът за 2023 г. бе представен от Цецка Цокова – главен експерт „Реклама и информация в туризма“ в Община Видин. Тя посочи някои статистически данни, свързани с увеличаването на броя на туристите, посетили града ни. През 2023 г. той надвишава 64 000 души, а през 2022 г. е малко повече от 50 000. Най-посещаваният туристически обект остава средновековният замък „Баба Вида“. Той е разгледан от над 37 700 туристи през 2023 г., което в сравнение с предходната година е с около 5000 повече.

Цокова отбеляза, че според анализа мнението на туристите относно настаняването в нашите хотели е много добро и отговаря на очакванията им за качество и цена. Легловата база е над 1000. Положителна е оценката и за местата за хранене и развлечения.
Цецка Цокова обърна внимание и на факта, че в града ни има вече нов туристически обект – това е Културен център „Жул Паскин“, който за 4 месеца от откриването му е посетен от 8200 души. Центърът е подходящ и предпочитан и за конферентен туризъм.

Главният експерт посочи още, че голяма част от културната програма на Община Видин заемат вече утвърдили се фестивали, които се провеждат почти целогодишно. В отчета са намерили място също дейностите, които реализират и нашите културни институти като Регионалния исторически музей, Регионалната библиотека, Симфониета – Видин, включително и Общинският културен институт „Дунав“.
Отбелязано бе, че Общината вече 11 години участва в международното туристическо изложение „Ваканция и СПА Експо“ в София, където се рекламират възможностите, които предлагат Общината и нейните партньори. За рекламата в сферата на туризма допринасят и публикациите в специализирани двуезични туристически списания.

В тази връзка Борислава Борисова допълни, че през миналата година е заснет епизод за Видин в телевизионната поредица „Без багаж“, която се излъчва в българския ефир от 17 години и в различни страни по света на четири континента, като такава реклама досега не е правена. Заместник-кметът обърна специално внимание и на организирането на традиционния Видински панаир – събитие, което събира много хора както от региона и от цяла България, така и от съседните държави Сърбия и Румъния. Борисова отбеляза и друго добило популярност събитие – Летните музикални празници, които се провеждат за трети път по идея на проф. Иванка Нинова.

Основна цел, заложена в Годишната програма за 2024 г., е културно-историческият туризъм, в съчетание със събитийния като ресурс за развитие на устойчив туризъм в Община Видин и привличане на по-голям брой посетители. В програмата намират място както традиционни събития на Общината и на културните институти, така и нови, разнообразни по характер инициативи, които ще предложат атрактивни изживявания за гостите на град Видин.

След приемането й от Общински съвет – Видин, Годишната програма ще бъде публикувана в официалната интернет страница на Община Видин.