Над 90 души започват работа по Регионалната програма за заетост в Община Видин

Сподели: 

Над 90 души започват работа по Регионалната програма за заетост в община Видин. Кметът на Видин д-р Цветан Ценков връчи днес договорите на новоназначените. На събитието, което се проведе в залата на Общинския съвет, присъстваха заместник-кметът Борислава Борисова и директорът на Общинско предприятие „Социални дейности“ Лиляна Косовска.
Връчването на договорите на над 90 души е поредно доказателство, че Община Видин води активна социална политика и една от основните цели на тази политика е именно задоволяване на потребностите на хората от работа, подчерта видинският кмет. Д-р Ценков заяви още, че усилията на общинското ръководство са насочени и към осигуряване на възможности за трайна заетост на безработните жители на Общината. Той напомни, че предстои до края на тази година да започнат да функционират две нови предприятия, едното от които е в сферата на селското стопанство, а другото – на машиностроенето. И изрази надежда, че в тях част от хората, събрали се днес в залата на ОбС, ще намерят постоянна работа.
Кметът на Видин посочи, че редовно разговаря с потенциални инвеститори, като в последните седмици тези срещи са зачестили значително, което е доказателство за засилващия се интерес към Видин. Един от въпросите, който обаче задават инвеститорите, е относно свободната работна ръка в региона. Затова Общината е предприела стъпки за създаване на център за квалификация и преквалификация на кадри, като идеята е той да бъде направен в сътрудничество между общинската администрация, бизнеса и професионалните училища. „Целта е в този център безработните от Община Видин да придобиват конкретни умения, тъй като потенциалните инвеститори поставят въпроса за наличието на квалифицирана работна ръка“, каза кметът.
Работа започват общо 91 души, които са представители на целевите групи по Регионалната програма за заетост за 2022 г.: безработни младежи до 29 години, с подгрупа младежи до 25 години, които нито се обучават, нито са заети; продължително безработни лица; безработни над 50-годишна възраст; безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в това число безработни с ниско образование; хора с увреждания; лица извън работната сила, желаещи да работят. Осигурената заетост е за срок от шест месеца, на 8-часов работен ден. 78 от новоназначените ще подпомагат дейността на общински предприятия, на петнадесет детски градини и филиали на детски градини и на четири училища в град Видин, както и ще се грижат за по-добрия облик на населените места в Общината. За град Дунавци и селата с население над 1000 души се предоставят по двама работници, а за по-малките села – по един. Така Община Видин отговаря и на желанието на кметовете и кметските наместници да им бъдат предоставени служители за косене на трева, поддържане на гробищни паркове и други необходими дейности. Тази година Регионалната програма за заетост дава възможност за участие на фирми от частния сектор. Партньори на Община Видин са четири фирми, в които работа започват още 13 души.