Над 9,5 млн. лв. е проектобюджетът на Община Ружинци за 2022 г.

Сподели: 

Общият размер на проектобюджета на Община Ружинци за 2022 година е 9 552 315 лв. На 21 март е проведено обществено обсъждане, на което са представени параметрите му, съобщи за вестник „НИЕ“ кметът на Ружинци Александър Александров. Те включват: обща субсидия за държавно делегирани дейности в размер на 4 367 929 лв.; обща изравнителна субсидия – 694 300 лв.; субсидия за зимно поддържане – 64 300 лв.; целева субсидия за капиталови разходи – 529 200 лв.; преходен остатък от местни дейности от 2021 г. – 2 445 527 лв.; преходен остатък от държавни дейности – 586 635 лв.; преходен остатък на училищата – 434 557 лв. Планираните местни приходи за 2022 г. са 397 018 лв.
По време на обсъждането жители на община Ружинци са направили предложения, основно свързани с ремонти на инфраструктура. „Едно от предложенията на граждани беше за проектиране на улици за рехабилитация и подмяна на водопроводната мрежа – ние ще се съобразим с това и ще заложим средства за проектирането на последния етап на водопровода в Дреновец, улица в село Динково, село Роглец, основна подмяна на водопровода в с. Черно поле. Идеята е да имаме готови проекти, за да не пропуснем възможност да кандидатстваме“, обясни Александров. Друго направено по време на обсъждането предложение е за ремонт и изграждане на тротоари по главните улици в населените места Ружинци, Дреновец и Тополовец, които улици са и част от третокласни пътища, като желанието на хората било за целта да не се използват тротоарни плочи, а да се полага асфалт. Кметът на община Ружицни обясни, че няма как това да бъде направено наведнъж, защото би бил необходим огромен финансов ресурс, но би могло да се осъществи поетапно, като се започне от възлови участъци, каквито са например районите, където се провеждат съботните пазари.
„Кметският наместник на село Динково направи предложение за изграждане на ограда около паметника в населеното място. Друго предложение, за което също ще заложим средства, е за направа на ограда на гробищните паркове на Бело поле и Белоптичене, квартала на село Ружинци. Ние сме предвидили ремонти на общински сгради, като ще изградим нови огради пред кметството в село Дражинци, пред блок „9-те апартамента“ в с. Дреновец, ще направим рампа за инвалиди в село Гюргич и др.“, обясни Александров.
Той допълни, че през тази година окончателно ще бъде завършен ремонтът на читалище „Здравец“ – с. Дреновец, като на сградата ще бъде направена изолация и ще бъдат ремонтирани още две помещения. В момента се извършва ремонт и на читалище „Христо Ботев“ в Дреновец, за което бяха отпуснати средства с постановление на Министерски съвет. Читалищата в Ружинци и в Гюргич са ремонтирани в предходни години. Така за догодина остава единствено да се обнови читалищната сграда в Плешивец, с което ще бъде завършено обновяването на сградния фонд на читалищата в общината, подчерта Александров. Той допълни, че в бюджета за 2022 година ще бъдат заделени средства за закупуване и монтиране на допълнителни съоръжения за създадените във всички населени места кътове за отдих и игри. Ще бъдат ремонтирани също така пенсионерските клубове в Тополовец и в Ружинци.
Общината е кандидатствала по Норвежката програма с проект за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в детската градина в село Ружинци. Ако проектът не получи финансиране, в общинския бюджет догодина ще бъдат заложени средства за ремонтиране на детското заведение, каза ружинският кмет. Той съобщи, че почти е завършен новият физкултурен салон към училището в Ружинци, за който Общината получи целеви средства от държавата, остават единствено някои довършителни работи вътре в сградата. Предстои модерното спортно съоръжение да бъде официално открито на 12 април.
Приоритет за Община Ружинци през тази година е и закупуването и монтирането на камери за видеонаблюдение. „Става въпрос за около 200 камери, които ще бъдат поставени на всички общински обекти, но те ще спомогнат за повишаване на сигурността в районите, попадащи в обхвата им. Целта е във всяко село да има минимум по 10 камери, които ще са от полза на силите на реда, както и ще дадат по-голяма сигурност на жителите на общината“, каза Александров. Ще бъде подобрено и осветлението в парковете, като на старите стълбове ще се поставят соларни лампи, с което ще се намалят и разходите на Общината за ел. енергия.
„Предвиждаме закупуването на три обекта. Става въпрос за бившия младежки дом в село Ружинци, старото училище в село Гюргич и имот срещу сградата на общинската администрация. Намерението е те да бъдат използвани предимно за социални дейности“, посочи ружинският кмет. Той допълни, че плановете включват и купуване на част от първия етаж на сградата, в която се помещава Кметство Динково – в момента то е разположено на втория етаж, а целта е да бъде преместено на първия, така че да се осигури по-лесен достъп на хората.
Александър Александров съобщи, че Община Ружинци ще се опита да се възползва максимално от презентираната от министъра на регионалното развитие Гроздан Караджов програма за финансиране на общинска пътна и ВиК инфраструктура, като ще бъдат подадени всички обекти, за които има готовност. „Те са свързани с асфалтиране на улици, ремонт на пътя до Черно поле, подмяна на водопроводна мрежа в Гюргич и Дреновец. Надявам се да получим финансиране през тази година“, обясни Александров. Той изрази надежда, че през тази година ще стартират и европейските оперативни програми, по които Общината да може да подаде готовите проекти, с които разполага.