Найден Йонов стана заместник кмет по Устройство на територията и развитие на инфраструктурата във Видин

Сподели: 

Председателят на общинската организация на БСП стана заместник-кмет по Устройство на територията и развитие на инфраструктурата във Видин. Йонов е роден през 1976 г. През 2011 г. завършва Висшето строително училище „Любен Каравелов“ в София, специалност „Строителство и архитектура“. В момента продължава образованието си във филиала на Русенския университет „Ангел Кънчев“, специалност „Технология и управление на транспорта“, с професионална квалификация „инженер по транспорта". В периода 1.12.2008 г. – 29.12.2023 г. е управител на МЕГА-ИЗОТЕРМ ЕООД.
Приемният ден на заместник кмета е четвъртък в часовия интервал 14.00 ч. - 16.00 ч.