Най-старото училище в Монтана стана като ново

Сподели: 

Новата фасада на І-во основно училище в град Монтана вече е готова. Днес пременената сграда посрещна ученици, учители и гости с тържество и водосвет за успешното приключване на ремонта. Инвестицията е в размер на 236 хиляди лева и бе отпусната допълнително от Министерството на образованието и науката в края на юли тази година. Още 30 хиляди лева за довършването на проекта са осигурени от Община Монтана.
„Адмирации за ръководството на училището, което не чака наготово, а разработи и спечели този проект пред МОН“, заяви кметът Златко Живков в приветствието си. Той припомни, че освен през тази година, Община Монтана отпусна близо 100 хиляди лева през миналата за авариен ремонт на покрива. Така през последните две години за подобряване на условията в сградата на І-во основно училище са направени най-много инвестиции, в сравнение с другите училища в общината. Реновирането на училищното здание е пример за споделена отговорност между държавната и общинската власт, каза още Живков.
Първо основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ е най-старото училище в Монтана. През 2020 година бяха отбелязани 140-години от откриването му. Днес в него се обучават 520 ученици от 50-членен учителски колектив. Сред нововъведенията в училищната среда са два нови мултимедийни кабинета, актова зала с модерно озвучаване и три занимални за дейности по интереси.
През тази година четири училища от област Монтана са получили допълнително финансиране от Министерството на образованието и науката за основен ремонт на сградите. Това са  ОУ „Отец Паисий“ – село Мадан, община Бойчиновци (323 664 лв.), ОУ „Хр. Ботев“ – село Мърчево, община Бойчиновци (323 963 лв.), СУ „Васил Левски“ – Бойчиновци (323 604 лв.) и Първо ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Монтана (236 155 лв.).