НАП вписа автоматично новия минимален осигурителен доход на почти 300 самоосигуряващи се лица от област Видин

Сподели: 

Национална агенция за приходите нанесе в информационните си системи минималния месечен размер на осигурителния доход - 780 лева на близо 4000 самоосигуряващи се лица, подали еднократно декларации Образец №1 с код за вид осигурен 22, от тях почти 300 са с постоянен адрес в област Видин. Това са физически лица, избрали да се осигуряват само във фонд „Пенсии“ за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и са декларирали минимален месечен осигурителен доход в размер на 710 лева. Не е необходимо тези самоосигуряващи се да подават още веднъж декларация за периодите след 31 юли 2023 г. с новия по-висок минимален осигурителен доход от 780 лева, тъй като от приходната агенция вече отразиха промяната в системите си.  

От НАП напомнят, че от 1 август 2023 г. минималният месечен размер на осигурителния доход бе променен, като до 31 юли 2023 г. за самоосигуряващите се лица и за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители той беше 710 лева. От началото на август до 31 декември 2023 г. задължителните месечни осигурителните вноски за тези физически лица вече се изчисляват върху 780 лева. Максималният месечен размер на осигурителния доход остава непроменен – 3 400 лева. 

Самоосигуряващите се, включително и регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, които получават доходи от дейности на различни основания - например и по трудови правоотношения, е необходимо да съобразят сбора от осигурителните си доходи за месеца, така че да го ограничат до максималния от 3 400 лева. В тези случаи е допустимо месечният осигурителен доход, посочен в декларация Образец № 1, да бъде по-нисък от минималния за съответните месеци. 

Ако е необходимо лицата да направят промяна на осигурителния си доход след 31 юли 2023 г., те трябва да подадат коригираща декларация Образец №1 за съответния месец, като отбележат код корекция „К”, код за вид осигурен 22, дните в осигуряване, променения размер на осигурителния доход и процент осигурителни вноски за ДОО, ДЗПО и здравно осигуряване.

Самоосигуряващите се, които са подали декларация Образец №5 за здравно осигуряване, социално осигуряване за фонд "Пенсии" и универсален пенсионен фонд за определени от тях периоди след 31 юли 2023 г. и са платили авансово осигурителни вноски върху минимален размер на осигурителния доход, по-нисък от 780 лева, трябва да представят в НАП коригираща декларация.  

От приходната агенция информира с електронни писма самоосигуряващите се, за които се отнасят промените, както и за действията, които трябва да предприемат.