НАП въведе нови критерии за определяне на големи данъкоплатци

Близо 1350 дружества попадат в обхвата на „Големи данъкоплатци и осигурители“
Сподели: 

От 1 януари 2024 година Националната агенция за приходите въвежда нови критерии за определяне на дружествата като големи или средни данъкоплатци и осигурители. До момента фирмите бяха определяни като „големи данъкоплатци и осигурители“ при внесени над 3 млн. лева в бюджета, като последната актуализация на списъка с тези дружества е направена през 2017 година. В унисон с добрите световни практики, НАП извърши преглед и корекция на лицата, попадащи в обхвата на териториална дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители“.

Според новите критерии, дружествата трябва да са платили през 2022 година над 3,5 млн. лева данъци и осигуровки, след приспадане на възстановените през годината суми, или нетните им приходи от продажби да са повече от 300 млн. лева Посочените суми не трябва да са от еднократни сделки или разпореждане с имущество.

След Нова година в обхвата на териториална дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители“ (ТД ГДО) влизат близо 1350 дружества. Сред тях са БНБ и банкови институции, застрахователи и презастрахователи, пенсионно и здравноосигурителни дружества и др. Критериите за регистрация в ТД на НАП ГДО се съдържат в Заповед № З-ЦУ-2662 от 21.12.2023 г. Фирмите, които отговарят на описаните изисквания, ще бъдат вписани служебно в регистъра на ГДО.