НАП: До средата на ноември може да се коригират декларираните авансови вноски за 2021 година

Малко над 400 фирми от Видинска област, чиито нетни приходи от продажби за 2019 г. надвишават 300 000 лева, са длъжни да правят авансови вноски
Сподели: 

На 15 ноември изтича срокът, в който фирмите, както и физическите лица, извършващи дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително ЕТ и регистрираните земеделски стопани, избрали да се облагат с данък върху годишната данъчна основа, могат да коригират размера на декларираните от тях авансови вноски за корпоративен данък или данък върху доходите за 2021 година.
На 1 декември изтича и срокът за плащане на месечната авансова вноска за месец декември и тримесечната авансова вноска за трето тримесечие на 2021 година.
Малко над 400 фирми от Видинска област, чиито нетни приходи от продажби за 2019 г. надвишават 300 000 лева, са длъжни да правят авансови вноски. Тези вноски са месечни или тримесечни и се определят на база на прогнозната данъчна печалба за 2021 година. Месечни вноски се правят при нетни приходи от продажби над 3 000 000 лв., а тримесечни – при нетни приходи от продажби от 300 000,01 лв. до 3 000 000 лв. включително.
Има случаи, при които прогнозираните авансови вноски се оказват по-високи или по-ниски от дължимия годишен данък, показват анализите на НАП. Това може да доведе до начисляване на лихви от страна на приходната агенция за периода от 16 април до 31 декември на съответната година или пък до надвнесен данък. Затова предприятията имат възможност сами да увеличават или намаляват своите авансови вноски през годината, когато смятат, че те ще се различават значително от дължимия годишен данък. Увеличението, съответно намалението на авансовите вноски, се ползва след подаване на декларация за промяна, по електронен път с квалифициран електронен подпис /КЕП/ през е-портала на НАП.  За коригиране на месечната вноска за месец декември и тримесечната вноска за трето тримесечие на 2021 година декларацията трябва да бъде подадена най-късно на 15 ноември 2021 година, въпреки че срокът за внасянето им е до 1 декември 2021 година.
Повече информация за декларирането и плащането на корпоративен данък можете да намерите на сайта на НАП - www.nra.bg, на телефона на Информационния център:  0700 18 700 /на цена, съобразно тарифата на съответния оператор/ или във Facebook страница на агенцията.