НАП търси 10 финансови инспектори за ГКПП „Дунав мост 2“

Общо 14 свободни работни позиции е обявила приходната агенция
Сподели: 

Национална агенция за приходите (НАП) търси 14 служители за звената, осъществяващи фискален контрол по гранично-пропускателните пунктове на страната. От приходната агенция съобщиха, че обявеният конкурс е за служители на длъжност „инспектор по приходите” в отдел „Оперативни дейности“ – Велико Търново с месторабота на ГКПП „Видин – Дунав мост 2“ – десет служители и на ГКПП Оряхово – четирима.
Новоназначените инспектори ще работят в екипи и ще извършват фискален контрол на територията на цялата страна. Конкурсът за свободните работни места ще се проведе на два етапа. В първия участниците ще решават тест за професионални знания и умения, а допуснатите до втория етап кандидати ще преминат през интервю.
Служителите във фискалното звено ще извършват документални и физически проверки на стоки с висок фискален риск. Данъчните ще следят как се движат стоките, дали се реализират на територията на България, изнасят ли се за трети страни и дали всички трансакции се отразяват коректно в счетоводните и финансови документи на превозвача, получателя и доставчика. Те ще бъдат обезпечени с транспортни средства и техническо оборудване за изпълнение на функциите си. Фискалните агенти ще извършват и проверки на търговските обекти в страната, като ще следят за издаването на касови бележки и коректното отчитане на оборотите в магазините.
Кандидатите за обявените свободни позиции могат да подадат документи до 26 април включително, лично, чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно-оригинал или по електронен път, като в този случай документите трябва да са подписани с личен електронен подпис, на някой от посочените в обявата адреси.
Описание на длъжността, изискванията за заемането й и образци на документи за участие, могат да бъдат намерени на интернет страницата на НАП, в рубриката „Работа в НАП“/Обяви за работа.