Народни певци ще обучават деца в Младежкия дом в Монтана

Сподели: 

Габриела Иванова и Мартин Лишковски – бивши солисти на певческа група „Пъстренец Jr.“, ще обучават деца по народно пеене, солфеж и елементарна теория на музиката в Младежкия дом в Монтана. Те се завръщат в институцията, от която започна професионалният им път, благодарение на Програмата за заетост на младежи в областта на културата. Тя осигурява възможности за придобиване на трудов стаж по специалността на младежи до 29-годишна възраст, завършили средно образоване с придобита квалификация по професия от професионално направление „Изящни изкуства“, „Музикални и сценични изкуства“, „Дизайн“ и „Приложни изкуства и занаяти“.
Двамата бивши възпитаници на музикалния педагог Асен Асенов са завършили Национално музикално училище „Любомир Пипков” – София, със специалност „Народно пеене“. Мартин ще следва музикална педагогика в Софийския университет „Свети Климент Охридски“, а Габриела ще изучава специалност „Връзки с обществеността“ в Нов български университет и ще пее в Студентския смесен хор „Фолк-джаз формация“ с диригент доц. д-р Георги Петков. Работейки в Младежкия дом, младежите ще придобият практически опит под менторството на Асен Асенов.
Марти и Габи са постъпили в певческа група „Пъстренец Jr.” съответно на 6- и на 8-годишна възраст. Те са сред най-изявените солисти, спечелили награди от десетки конкурси.