Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за обществените поръчки

Сподели: 

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за обществените поръчки. С приетите промени се създава постоянно действащ експертен консултативен съвет към министъра на финансите с участието на представители на Министерството на финансите, Агенцията по обществени поръчки, Агенцията за държавна финансова инспекция и Изпълнителната агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“. За участие в работата на съвета се канят и представители на Сметната палата. При необходимост в заседанията на съвета могат да се привличат представители на други институции с компетентност по обсъжданите въпроси, предвиждат измененията.