На вниманието на собствениците на пчелини

Сподели: 

Съгласно уведомително писмо от Железопътна секция Враца (ЖПС Враца), на 10.07.2023 г. на територията на Община Видин ще се проведе наземно третиране с хербицид (препарат Тайфун СЛ) срещу плевели по жп линията Срацимир - Видин пътническа - Видин товарна - Държавна граница.

Пръскането ще се преустановява шест метра преди и след водни басейни, реки, водоеми, водоизточници и вододайни зони.

В писмото от ЖПС Враца се посочва, че активното вещество е 360 г/л глифозат, дата на производство 8.03.2022 г.

При лоши метеорологични условия графикът подлежи на промяна.