На старта на новия ОбС – Видин: Декларация от групата общински съветници от БСП - Видин

Сподели: 

Днес конституираме новия Общински съвет, който ще управлява Видин и общината през следващите 4 години. На пръв поглед той изглежда достатъчно представителен, защото в него има 10 партии. Но това е само на пръв поглед, защото реалното представителство на видинските граждани е силно ограничено. 
Тук я няма най-голямата група – тази на 60-те процента негласували.
Няма я и групата на онези 22 % от гласувалите, на онези 4 800 души, чиито бюлетини бяха отчетени като недействителни.
Това поставя въпроса за нашата легитимност, въпреки че де юре такъв въпрос няма.
Поставя въпроса за нашата отговорност не само пред избиратели, които са ни гласували доверие, а преди всичко за отговорността ни към огромното мнозинство, което мълчаливо демонстрира недоверието си. 
Недоверие към местните институции, недоверие в изборния процес, недоверие в способността на политиците и гражданските представители да решават проблемите на общината и на хората.
Усещането за безизходица и за несправедливост, усещането за задкулисие и договорки между политически и бизнес субекти са само част от причините за ниската избирателна активност.
Това трябва да се промени и отговорността е преди всичко на онези, които бяха овластени да управляват. Защото е възможно мнозинството в новия Общински съвет да бъде същото, което управляваше Община Видин и досега.
Избирателите отредиха на БСП мястото на опозиция и ние ще носим своята отговорност.
Нашите 8 общински съветници ще настояват за следването на няколко основни принципа:
- публични и ясни решения при управлението на общинските финанси и имоти; 
- коректност в отношенията между групите в Общинския съвет; 
- прозрачност при обществени поръчки, контрол и търсене на отговорност от тези, които сключват договори с Общината, но не спазват срокове и качество.
И в новия Общински съвет ще продължим да отстояваме интересите на гражданите ЗА:
- запазване на видинската болница и създаване на фонд „Здраве”;
- създаване на общинско дружество за комунални дейности по чистота, сметосъбиране, сметоизвозване и озеленяване;
- благоустрояване на кварталите и селата;
- модернизиране на пазара за селскостопанска продукция;
- решаване на проблема със замърсяването на въздуха;
- премахване на Синята зона и въвеждане на нова организация на движението;

- намаляване на таксите в детските градини;
- предприемане на стъпки за създаване на филиал на медицински университет във Видин;
- въвеждане на делегирани бюджети за всяко кметство.
Ние ще подкрепяме и всяко усилие за икономически напредък и разкриване на работни места в общината.
Уважаеми колеги,
Пожелавам успех на новия Общински съвет и на кмета и се надявам, че резултатът от нашата работа след 4 години ще е променен, благоустроен и проспериращ Видин.

Димитър Велков, председател на групата общински съветници от БСП