На „Турлашка седенкя” в Белоградчик

Сподели: 

В „Турлашка седенкя” в Младежкия дом на Белоградчик участваха фолклорната група за изворен фолклор "Родни звуци" при Народно читалище "Развитие – 1896 г." – с. Салаш и децата от вокална група "Звънчета" към Детския комплекс. Фолклорната група "Родни звуци" е единствената в селата от Белоградчишка община, запазила своето съществуване през годините и все още активно участваща с концерти на местно, регионално и национално ниво. На седянката присъстваха също Татяна Тодорова - директор на Детския комплекс, Валери Цветков - председател на Народно читалище "Развитие - 1893 г.", Любомир Веселинов - председател на Турлашко дружество "Ждребче", и Елена Александрова - ръководител на вокална група "Звънчета".
Повечето от децата и младежите проявяват огромен интерес и желание да научат автентични местни песни – песните, които са пеели техните прабаби по жетва, песните, изпълнявани от техните баби по седенки и венчавки...
Нужда има от приемственост за съхраняване на изворния фолклор. Една от основните цели на българската нация е запазване традициите, народните празници и обичаи, обредни ритуали и дух. А турлашкият фолклор е безценно богатство и децата от нашия край задължително трябва до се докоснат до него, за да го запазят.
Сладкодумните баби от Салаш разказаха за живота и бита на турлака. Предяха заедно с децата с бабината хурка и превъртаха преждата, плетяха вълнени чорапи, внимателно се разглеждаха и опинците, които ползват хората от село.
Истинска наслада получиха всички присъстващи от изпятите изворни песни - "Рада платно тъче", Седенкье се кладоше", "Узни ме Недо", Чула съм либе, дочула", "Рада иде от белило", "Наклала Ненка седенка" и "Чула мома жетва". Децата представиха песните "Чичовите конье" и "Море, чича рече". Седянката завърши с общо хоро на млади и стари, на баби с деца и внуци.