На 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи декларации

Сподели: 

На 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи декларации от физическите и юридическите лица. Гражданите и фирмите имат възможност еднократно да коригират данните, посочени в годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица и формуляра за облагане с корпоративни данъци на юридическите лица. Това става с подаването на еднократна коригираща декларация след изтичане на срока за подаване на годишната данъчна декларация, но преди 30 септември на текущата година за промени, свързани с декларираните данъци от Предходната година.
За предходната финансова 2018 година гражданите и фирмите, регистрирани в област Видин са подали над 1000 коригиращи годишни данъчни декларации. Приходната агенция напомня, че подаването на данъчни декларации и документи, както и плащането към бюджета най-лесно се извършват по електронен път чрез портала за е-услуги: https://inetdec.nra.bg/, с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или електронен подпис.
Допълнителна информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи в сайта на приходната агенция: www.nap.bg или на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700 /обажданията се таксуват по стандартната тарифа на съответния оператор/.
МИЛЕНА Борисова