На 951 произшествия са реагирали пожарникарите от видинската Районна служба през 2019 г.

Сподели: 

Днес в конферентния център на Областна администрация – Видин се проведе годишен отчет-анализ на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Видин. В работния формат участва комисар Стилиян Пешев, директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Видин, а информация за дейността на Районната пожарна служба, обслужваща територията на общините Видин, Брегово, Ново село и част от община Димово, представи началникът й главен инспектор Георги Георгиев.
„През месеците януари и ноември беше проведена широкообхватна информационно-разяснителна кампания сред рисковите групи от населението, бяха разпространени и брошури и дипляни с противопожарна тематика, с мерки за недопускане на пожари по време на отоплителния сезон, като информационните материали, посредством социалните учреждения, бяха раздадени на трудноподвижните и самотноживеещи хора. През миналата година доста сериозна работа беше свършена, тъй като стигнахме до всички уязвими групи, работим с всички пенсионерски клубове и клубове на инвалида“, отбеляза главен инспектор Георгиев по отношение на осъществената превантивна дейност.

През 2019 година на територията, обслужвани от Регионалната служба, са регистрирани 951 произшествия, от които 88 са били с материални загуби. „В сравнение с 2018 година, запазва се тенденцията за разпределени на произшествията като видове, като се забелязва завишение на пожарите без материални загуби“, коментира главен инспектор Георгиев. Той посочи, че водеща причина е човешката небрежност. При пожарите с материални загуби най-много са възникналите в отрасъл „Жилищно стопанство“. „Следва отрасъл „Транспорт“ – през 2019 година имахме доста произшествия в моторни-превозни средства“, отбеляза началникът на Районната служба.
„От регистрираните 951 броя произшествия, 720 са на територията на община Видин – нормално е да е така, все пак тук е концентрирана по-голяма част от населението. На второ място е община Димово със 130 пожара – в района, който обслужваме, влиза село Арчар и това е една точка, където всяка година имаме сериозни произшествия“, коментира началникът на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението – Видин. Главен инспектор Георгиев допълни, че 88 на брой са произшествията, регистрирани през 2019 година на територията на община Брегово. На най-малко инциденти като общ брой Районната пожарна служба се е отзовавала на територията на община Ново село – 33 броя, където обаче има действащо доброволно формирование, разполагащо със специализиран автомобил, което също има няколко самостоятелни излизания и отреагирания на произшествия.

НИЕ