Не приеха бюджета на Община Видин

Сподели: 

Възможно е Община Видин да остане без приет бюджет за 2023 година – поне до местните избори. Този риск стана осезаем след проведеното днес (12 септември) заседание на Общински съвет – Видин, на което предложената от кметската администрация финансова рамка за годината не събра достатъчно подкрепа от съветниците и не беше приета.
Председателят на групата на ГЕРБ в Общинския съвет Валери Василев коментира, че доверието в сегашното управление на общината е изгубено. „Бюджетът е финансовото изражение на всичко онова, което управляващият иска да направи и което е направил, то е отражение на неговите идеи за работа и за развитие... Остават 40 дни до новите избори – според мен логично и нормално е, ако д-р Ценков остане кмет, на следващата сесия веднага да се гласува този бюджет. Ако влезе друг човек, той ще дойде с нова визия за развитие на града и региона... Няма да гласуваме предложения проект за бюджет. Но понеже това ще рефлектира върху някои други неприятни неща, аз предлагам параграфите, които касаят възнагражденията, отделно да гои гласуваме и тях да ги прогласуваме, за да не блокираме заплатите на хората“, посочи Валери Василев. Това предложение обаче не беше прието.
Председателят на Общинския съвет Генади Велков беше категоричен обаче, че няма как да се гласува половин бюджет. Той отбеляза, че неприемането на бюджета не само няма да даде възможност да се повишат заплатите на работещите в сферата на образованието, както и на служителите в общинската администрация, но и ще попречат на отпускането на 100 000 лева за изработване на проект за реставрация на крепостта „Баба Вида“.
Не чухме реални критики или предложения по бюджета, а политически призиви и команди, коментира на свой ред общинският съветник Красимир Асенов. „Това са несериозни, несъстоятелни и, бих казал, политически недостойни постъпки. Всеки носи отговорност за мястото, за позицията и съответно за действията, които осъществява“, отбеляза общинският съветник. Той напомни на колегите си, че носят отговорност пред гражданите на Видин.
Предложеният проектобюджет не е обърнат към хората, не е социален, отбеляза председателят на групата на Справедливост за Видин Димитър Велков. „Не виждаме в този бюджет политика спрямо гражданите за намаляване на данъците. Намаляване според нас ще е необходимо предвид тежката демографска криза и финансовото състояние на хората в един от най-бедните градове в Европа“, посочи Димитър Велков.
Колегата му Пламен Трифонов напомни, че в началото на годината Общинският съвет прие разчетите за това как Общината да харчи своите финанси до приемане на бюджета. Така че значителна част от бюджета, който сега се предлага, реално вече е изпълнен. Той напомни още, че хора, които преди месеци са гласували разчетите, сега гласуват против бюджетната рамка. И зададе реторичния въпрос как Общината ще функционира нормално без приет бюджет.
В крайна сметка при гласуването, което последва тези дълги дебати, с 15 гласа „за“, 9 – „против“ и 5 – „въздържал се“, бюджетът не беше приет.
НИЕ