Никога направеното не е достатъчно – трябва всяка година да надграждаме постигнатото

Заявява за вестник „НИЕ“ кметът на община Ружинци Александър Александров, с когото разговаряме за продължаващите му усилия за благоустрояване на населените места в общината, за решаване на проблемите на селата, за подобряване на социалните и здравните усл
Сподели: 
Част от съоръженията, които ще бъдат поставени по селата за оформяне на кътове за игри и отдих
Някогашният пансион в Ружинци ще приюти всички институции, които имат представителства в община Ружинци, както и лекари и др.
В детското заведение в Дреновец заради спукана тръба по стените са се образували петна от влагата, но са предприети спешни мерки
Завършва ремонтът на детската градина в Дреновец

„НИЕ“: Г-н Александров, извънредното положение намали темпото на работа и на държавната, и на местните администрации. Възстанови ли се вече нормалният режим на работа на Община Ружинци?
Александър Александров: Да. Но ние не сме спирали да работим. По време на тази карантина подготвяхме документация във връзка с различни проекти. Така след отмяната на извънредното положение успяхме да обявим две обществени поръчки. Първата процедура е за избор на изпълнител за строителството на физкултурния салон в училището в село Ружинци – стойността е около 570 000 лв., от които 500 000 лева бяха отпуснати с постановление на Министерски съвет в края на миналата година; остатъкът от сумата се осигурява от самото училище и от бюджета на Община Ружинци. Надяваме се, ако всичко е нормално, през есента да започне строежът на физкултурния салон и до края на годината да бъде направен, но всичко зависи от това колко ще бъдат участниците в обществената поръчка, ще има ли обжалване на процедурата, какви ще са метеорологичните условия. Но физкултурният салон в училището в Ружинци ще се случи.
Вторият обект, във връзка с който пуснахме обществена поръчка за избор на изпълнители, е за извършване на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на село Бело поле и село Ружинци“. За втори път пускаме тази обществена поръчка – поради разминавания през последните месеци в преписката с Държавен фонд „Земеделие“ предпочетохме да пуснем нова поръчка, за да изчистим всякакви евентуални съмнения за нередности. Като цяло по този проект процедурите вървят от много време – проектът трябва да бъде реализиран до края на 2021 година, но ще успеем в рамките на законовия срок да направим този обект, който е много важен за нашата община. Това е първият ВиК проект, с който ще подменим изцяло водопроводната мрежа в селата Бело поле и Ружинци – около 4 200 000 лв. е стойността на предвидените дейности, това са средства, които Община Ружинци няма как да извади от бюджета си, затова се възползваме от възможностите, които европейските програми дават. Надявам се, че след приключването на проекта в миналото ще останат честите ВиК аварии, а жителите на Ружинци и Бело поле ще получават по-чиста вода.
„НИЕ“: Преди дни падналите обилни валежи създадоха доста поразии в някои населени места.
Александър Александров: Така е, но работим, за да отстраним щетите, както и да предотвратим подобни проблеми в бъдеще. Днес (17 юни – Бел. на „НИЕ“) бях отново на проверка в село Гюргич, заедно с инженер-техника на Община Ружинци, за да видим какво ще бъде най-удачно да се направи, за да спрем бъдещи наводнения на улиците и пълненето с вода на мазета. Подобни проблеми има и в Плешивец.
Основно изкопаваме канавки и изграждаме едни шахти. Целта е водата, която при големи валежи се стича от горе, от полето, от планината, да я отклоним по различни канавки, за да не се стича на едно място, тъй като по този начин отнася пътните настилки, унищожава градините на хората, наводнява и пълни с кал и боклуци мазета, приземни етажи, селскостопански постройки. Опитваме се да направим така, че да намалим риска от подобни проблеми.
„НИЕ“: Всяка година правите по-нещо за подобряване на облика на населените места в община Ружинци. Какво предвиждате тази година?
Александър Александров: Тази година в бюджета на Община Ружинци са заложени 23 000 лв. от капиталовите разходи за облагородяване – изграждане на нови кътове за игри, кътове за отдих и за дооборудване на съществуващи такива. Това, което е направено, никога не е достатъчно – по малко трябва всяка година да надграждаме върху постигнатото. Така че имаме предвидено оборудване за пет детски площадки, закупени са седем детски батута, които ще бъдат разположени в седем села; закупеното оборудване включва маси за тенис, маса за игра на шах, пейки с маси за отдих и други. Закупеното оборудване ще бъде разпределено във всички населени места на общината, с изключение на Черно поле и Дражинци – миналата година в Черно поле поставихме беседка, в Дражинци изградихме детски кът и спортна площадка. Разбира се, следващата година и тези села ще бъдат включени при разпределението на новопридобито оборудване за кътовете за игра и отдих. През следващия месец ще започне разпределянето и монтирането в съответните населени места на съоръженията – ако времето е подходящо, предполагам, че за десетина дни ще направим тези кътове за спорт и отдих.
За Тополовец от тези 23 000 лв. е предвиден само един детски батут, тъй като по спечелен проект центърът на населеното място ще бъде облагороден – очакваме да получим подписания договор за финансиране, след което да ни преведат аванс, така че да започнем веднага изпълнението на предвидените дейности. По мои виждания около септември всичко ще бъде извършено – в проекта е включено и озеленяване, което няма как да се прави в месеците юли и август, но мисля, че септември условията вече ще са подходящи и това да бъде направено. С изпълнението на този проект ще задоволим потребностите на всички – от най-малките деца, през подрастващите, до възрастните хора, тъй като ще бъдат осигурени условия за спорт, но и за почивка.
Освен това, което ще се прави в селата, беседка ще бъде поставена на емблематичната за нашата община „Маркова чешма“ – тя се намира на главния път, който свързва село Ружинци с Тополовец, Динково и пътя за Лом и Белоградчик, така че там често спират пътуващите по това направление. На една друга чешма, която е в Роглец, ще поставим пейки и масичка – там също често спират шофьори на ТИР-ове и на леки коли и е добре да има къде да седнат, да похапнат, да пийнат водичка, да си починат.
Освен това предстои и по проект да бъде извършено обновяване на паркове и градини в селата Ружинци, Бело поле и Дреновец, което включва и обособяване на кътове за игри, парков инвентар и т.н. В Дреновец се предвижда да бъде възстановена една стара сцена, която в миналото, и аз като дете си го спомням, се използваше много, имаше вечеринки, танци и т.н. Сега предвиждаме да направим една много приятна сцена под форма на раковина. Това ще даде възможност освен за изяви на различни изпълнители, и за реализиране на местни самоинициативи и творчески идеи.
Двете спортни площадки – в училищата в Бело поле и в Ружинци, също ще бъдат направени това лято.
„НИЕ“: Всяка година Община Ружинци отделя средства и за подобряване на състоянието на сградите, които са общинска собственост. Какво е планирано тази година?
Александър Александров: Тази година ще ремонтираме три читалища – в Дреновец, Ружинци и Гюргич. Предвиден е ремонт на детската градина в Черно поле. В момента довършваме ремонта на детската градина в Дреновец – наложи се да предприемем спешни мерки след едно наводнение, което се случи през зимата: спукана тръба наводни втория етаж, както и първия, ламинатът се разду, по стените се образуваха петна от влагата. Всичко това вече е отстранено.
По отношение на бившата фурна в Плешивец, която преустрояваме за Център за настаняване от семеен тип за лица с деменция, сега предстои петият етап на строителството, в рамките на който ще облагородим прилежащата територия, поставяне на плочки, на ограда и т.н. Това ще се случи през лятото. В момента очакваме последните документи, за да може обектът да бъде издаден на Общината като годен за експлоатация. След това предстои на заседание на Общинския съвет да се вкара предложение за преотстъпване на тази сграда за Център за настаняване от семеен тип за лица с деменция. В последствие трябва да подадем писмо към Агенция „Социално подпомагане“ за това, че сградата отговаря на условията за такава социална услуга. И тогава вече ще можем да търсим финансиране – услугата да стане делегирана от държавата.
В общинската стратегия за социално развитие, както и в областната стратегия е заложено създаване на три такива центъра от семеен тип на територията на община Ружинци. Такъв ще бъде направен и в сградата на бившата поликлиника в село Ружинци. Има избран изпълнител и започваме саниране на сградата и вътрешното й преустройство, за да може през 2021 година окончателно да завършим това и да преминем същия път, както по отношение на сградата в Плешивец и да стигнем до финансиране на социалната услуга като делегирана от държа вата дейност.
Както знаете, хората, които сега ползват помещения в бившата поликлиника, възнамеряваме да ги преместим в друга сграда – някогашния пансион в село Ружинци. Тази сграда вече е ремонтирана, остава ни последният етап, който е вътрешен ремонт и обзавеждане. И да започнем настаняването в нея на всички институции, които имат представителства в община Ружинци, както и лекари и др. Предвиждаме отвън да бъде изградена тоалетна, която да се ползва от гражданите, да поставим пейки и т.н.
Важна новина е, че вече имаме втори зъболекар, който ще работи в Ружинци. Така че работим и в посока на това жителите на общината да получават адекватни здравни услуги.
Всички наши действия имат една основна цел – да създадем по-добри условия за децата, за подрастващите, за младите, както и за по-възрастните жители на община Ружинци.
Разговора води Теодора Макавеева