Новата година идва с по-високи данъци за недвижими имоти и за МПС във Видин

На този етап такса смет остава непроменена
Сподели: 

През 2022 година жителите на община Видин ще плащат по-високи местни данъци. На проведеното вчера (30 декември) заседание на Общински съвет – Видин бяха приети промени в наредбата за местните данъци, с които се увеличава размерът на налозите за недвижимите имоти и за превозните средства.
До момента размерът на данъка за недвижими имоти в община Видин беше 1.2 на хиляда върху данъчната оценка на недвижим имот, собственост на физически лица и 1.5 на хиляда върху данъчната оценка за недвижими имоти на предприятия. С направените корекции тези промили стават съответно 1.5 и 2.0. В сравнителна таблица, изготвена от отдел „Местни данъци и такси“ в Община Видин, се дават примери какво е паричното измерение на това увеличение. Така ако до момента собственик на тухлено жилище от 69 кв.м в I-ва зона, построено през 1985 година, с данъчна оценка около 28 000 лв., е заплащал данък в размер а 16,91 лв., през 2022 година ще трябва да внесе в местната хазна налог от 21,14 лв. В същото време собственик на недвижим имот в село Иново (тухлена къща и земя) с обща данъчна оценка около 2100 лв., досега е плащал имотен данък в размер на 2,67 лв., а от следващата година ще трябва да заплаща 3,34 лв.
По отношение на другия масов данък, чийто размер също се увеличава – данък МПС, корекцията е свързана със засилване на тежестта на така т.нар. екологичен компонент. През 2019 година с промяна в Закона за местните данъци и такси държавата въведе нова концепция за определяне на размера на данък МПС, включваща два компонента – икономически (мощност и година на производство на автомобила) и екологичен (екологичната категория на автомобила, свързана с европейските стандарти за изгорени газове, познати още като Евро 1, 2, 3, 4, 5 и 6). С приетите от местния парламент промени, при автомобилите без екологична категория и с категория от Евро 1 до Евро 4 се увеличава коефициентът, с който се определя размерът на данъка, а за категория Евро 5 и Евро 6 коефициентът остава непроменен. Така най-голямо ще е увеличението на налога за собствениците на автомобили с по-ниска екологична категория или изобщо без такава.
Повече обаче ще плащат и собствениците на по-мощни автомобили. Следващата таблица показва каква е промяната при определянето на частта от стойността на данъка, зависеща от мощността на двигателя:

 

2021 г.

2022 г.

до 37 kW включително – 0.34 лв. за 1 kW

 

над 37 kW до 55 kW включително – 0.40 лв. за 1 kW

до 55 kW включително – 0.40 лв. за 1 kW

над 55 kW до 74 kW включително – 0.54 лв. за 1 kW

над 55 kW до 74 kW включително – 0.54 лв. за 1 kW

над 74 kW до 110 kW включително – 1.10 лв. за 1 kW

над 74 kW до 110 kW включително – 1.10 лв. за 1 kW

над 110 kW -1.23 лв. за 1 kW

над 110 kW до 150 kW включително - 1.23 лв. за 1 kW

 

над 150 kW до 245 kW включително – 1.60 лв. за 1 kW

 

над 245 kW – 2.10 лв. за kW

Иначе казано, ако през тази година собственик на 23-годишен автомобил с категория Евро 2 и мощност 74 kW (100 к.с) е плащал данък 48,35 лв., догодина ще трябва да заплати 61,54 лв., което е увеличение с около 13 лв. Много по-сериозен обаче ще е ударът по джоба на собственик на кола на същата възраст и със същата екологична категория, но с мощност 150 kW (204 к.с) – ако досега данъкът на такова превозно средство е бил 223,25 лв., догодина той ще е 284,13 лв. или с близо 61 лв. повече.
Увеличава се и размерът на данъците, които ще се заплащат при придобиване на имущество чрез дарение или по възмезден начин.
Във връзка с данъчните корекции от Община Видин посочиха, че се актуализира размерът на данъци, част от които не са променяни от 2008 година, като и след корекцията данъчните ставки във Видин се запазват по-ниски от тези в много други по-малки градове. Очакваният краен ефект от тези промени е увеличаване на постъпленията от собствени приходи на Общината, което ще даде възможност за отделяне на повече средства за благоустрояване на населените места, подчертаха още от местната институция.
На заседанието на Общинския съвет не беше прието предложеното увеличение на такса смет. Предложението на общинската администрация предвиждаше увеличение на промилите на такса смет за физическите лица, като за фирмите такова не се планираше. В крайна сметка обаче това не беше прието и така поне засега увеличение на такса смет няма да има.