Нова услуга ще предоставя Общинско предприятие Обреден дом“ – Видин

Предстои въвеждането на услугата „Предоставяне на урнова ниша с влагане на урни в урнова стена“
Сподели: 

Нова услуга, свързана с поставяне на урни в специално изградена урнова стена, ще предлага Общинското предприятие „Обреден дом“ във Видин. В тази връзка днес бе проведено обществено обсъждане на проект за изменение и допълнение на Наредбата за организация и управление на гробищните паркове на град Видин и общината.

Приемането на измененията и допълненията на наредбата е продиктувано от необходимостта за разширяването на предлаганите услуги на предприятието, касаещи гробните места и тяхното ползване, обясни на общественото обсъждане заместник-кметът на община Видин Борислава Борисова. „Към момента урнополагането на двата гробищни парка в град Видин се осъществява в урно, обикновен или семеен гроб. Община Видин, чрез капиталова инвестиция, е заявила доставка и монтаж на урнова колона. Урновата колона е доставена и монтирана на нов гробищен парк „Алмина“, което изисква изменението и допълнението на действащата наредба, за да бъде въведена новата услуга, а именно – „Предоставяне на урнова ниша с влагане на урни в урнова стена“, обясни заместник-кметът Борисова.

Той допълни, че въвеждането на новата услуга ще наложи и промяна в Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Видин. 
Директорът на Общинско предприятие „Обреден дом“ Пролетка Велкова обясни, че услугата „Предоставяне на урнова ниша с влагане на урни в урнова стена“ ще е с цена според нивото, на което е съответната урнова ниша: първо и четвърто ниво е 900 лева цената на клетките, второ и трето ниво – 1080 лева. Като ползвателите на урновите нищи не са ангажирани с последващо поставяне на паметник, плоча – към самата клетка има грачнина плоча, единственото задължение на позлвателите ще е паметникар да изпише надписа върху площата. Няма да имат задължение да заплащат и такса за почистване на гробно място. Освен цената за ползване на съответната ниша, ще има и такса за ползване на урна за определен срок, която е за 10 години – 50 лева, за 20 години – 100 лева, за 30 години – 150 лева. 

Очакването е промените да доведат до подобряването на обслужването на гражданите с новия вид услуга, поддържането на реда в гробищните паркове, целесъобразно и законосъобразно управление и ползване на гробищните паркове на територията на общината, както и равнопоставеност на гражданите по отношение на правилата за гробоползване.

Предстои предложението за изменение и допълнение на наредбата да бъде внесено за обсъждане на следващото заседание на Общински съвет – Видин