Новият ръководен екип на Областна администрация- Видин се срещна с кметове и ръководители на институции

Сподели: 

Областният управител Иво Атанасов и заместник областният управител Ани Арутюнян се срещнаха с представителите на местната власт и ръководители на териториални звена в област Видин. Събитието се проведе днес в Конферентния център на Областна администрация – Видин.
В началото на срещата Атанасов призова присъстващите да го информират за всеки проблем, за всяка трудност в работата си, за да може той, съвместно със заместник областния управител, да търсят навременна подкрепа от централната власт за решаване на всеки един казус. „Отворени сме за всичко, което е в полза на жителите на областта. Запознайте ни с проблемите си и ние ще ви съдействаме за решаването им пред централните власти“, отбеляза Иво Атанасов.
По време на срещата беше докладвано изпълнението на текущи дейности в работата на териториалните звена и констатираните проблеми, чието решаване би подобрило административното обслужване на гражданите и юридическите лица. Ръководителите на областните структури отбелязаха, че като цяло дейностите им са обезпечени от гледна точка на материално-техническата база. Изключение правят част от работните места в сферата на социалното подпомагане и пожарна безопасност и защита на населението. Амортизираният автопарк е проблем за структурите на гранична полиция, като се очаква скорошното му обновяване. За същия проблем информират и ръководителите на ВиК – Видин и Областно пътно управление.
Кадровият проблеми се оказва най-често срещан в работата на териториалните звена в област Видин. За това информират ръководителите на областната дирекция на МВР, пожарната, МБАЛ „Света Петка“ – Видин, ВиК ЕООД – Видин, РД „Социално подпомагане“, отдел „Статистически изследвания – Видин“, отдел „Държавен архив“ - Видин, Областно пътно управление.
Ниско заплащане в работата на служителите се докладва от представителите на Районна служба „Изпълнение на наказанията” – Видин, отдел „Държавен архив“ - Видин, отдел „Статистически изследвания – Видин“ и ВиК ЕООД – Видин. Съответно ниското заплащане води след себе си и голямо текучество на заетите.
Недостатъчното финансиране за текуща издръжка на дейностите, за поддръжка на сгради и съоръжения се постави като проблем от ръководителите на РД ПБЗН и отдел „Държавен архив“ – Видин.
По време на срещата, част от ръководителите на териториални звена поставиха за решаване и конкретни проблеми, засягащи структурите им, за които също ще се търси съдействие от ресорните министерства.
Директорът на офиса на НАП във Видин призова териториалните звена максимално да се ангажират и да работят активно за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса, като за целта институциите да си съдействат и да се ползват приоритетно възможностите за предоставяне на вътрешни услуги.
В края на работния форум, областният управител Иво Атанасов апелира присъстващите да бъде информиран своевременно в случай, че върху тях се упражнява нерегламентирано влияние и натиск. Атанасов призова за проява на уважение към труда на всеки един човек, работещ в държавната администрация.
Ден по-рано, на 26 юли, областният управител Иво Атанасов и заместник областният управител Ани Арутюнян се срещнаха и с кметовете и председателите на общинските съвети в областта. По инициатива на Атанасов, представителите на местната власт поставиха на неговото внимание ключови въпроси и проблеми в работата на общинските администрации, както и възможностите за решаване на общественозначимите въпроси.
Труден мандат отчитат по-голяма част от общините в област Видин, стана ясно от проведените разговори. Пандемията от COVID-19, военният конфликт в Украйна, множеството парламентарни избори, политическата несигурност, инфлацията – това са едни от основните предизвикателства, белязали мандат 2019 – 2023 година в общинските администрации.
Като ключови въпроси, кметовете на общини поставиха на вниманието на областния управител и заместник областния управител проблемите, свързани с капиталовите разходи по общини, забавяне на процедури по предоставяне на културно-исторически обекти държавна собственост за стопанисване и управление на общините, необходимост от предприемане на спешни действия във връзка с ремонт и рехабилитация на части от републиканската пътна мрежа в областта, необходимост от прецизиране на процедури за осигуряване на работна сила при отстраняване на последствия от настъпили бедствия и аварии.
„Заедно със заместник областния управител Ани Арутюнян ще съдействаме за решаване на проблемите в общините на територията на областта. Вървим напред и гледаме в една посока – развитието на област Видин“, заяви Атанасов по време на работния форум. Областният управител изтъкна, че е важно централната и местната власт да вървят ръка за ръка, защото тогава резултатите са наистина видими и осезаеми за населението.