Новото правителство смени шефа на НАП

Сподели: 

Първото решение, взето от положилия вчера (6 юни) клетва нов Министерски съвет, бе да освободи Борис Михайлов от длъжността изпълнителен директор на Националната агенция за приходите (НАП). За ръководител на Агенцията е назначен отново Румен Спецов. Рокадата е мотивирана с влошаване на събираемостта на приходите от ДДС.
От пресцентъра на министерски съвет посочиха, че Румен Спецов е висококвалифициран експерт с дългогодишен опит в Националната агенция за приходите и в областта на данъчната политика и законодателство, както и защитата на националната сигурност. Новият/стар директор на приходната агенция е завършил Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов със специалности „Икономика и търговия“ и „Вътрешен финансов контрол“, Академията на Министерството на вътрешните работи със специалност „Защита на националната сигурност“. 
В периода 2001 – 2015 г. Спецов е заемал различни експертни и ръководни длъжности в Националната агенция за приходите. Професионалният му опит е свързан с анализ и разследване на данъчни измами, оценяване на риска на търговските сектори, съвместна работа с ДАНС, прокуратурата и чуждестранни партньорски организации и служби. Бил е консултант в областта на финансите и данъчното законодателство. От месец май 2021 г. до август 2022 г. заема длъжността изпълнителен директор на Националната агенция за приходите.