Ново енергоспестяващо осветление ще има Лом

Сподели: 

Проектът на Община Лом „Технологично обновление и модернизиране на външно изкуствено осветление на град Лом“ спечели финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост, съобщи кметът Георги Гаврилов. Проектът предвижда подмяна на уличните и паркови осветителни тела с енергоспестяващи в град Лом, както и внедряването на  система за контрол, наблюдение и управление на уличното и парково осветление.

Системата за автоматизация на уличното осветление ще се състои от комуникационно оборудване, измервателна апаратура, централизиран пункт за наблюдение и управление и инсталирано приложно програмно осигуряване.

Всички осветители с натриеви лампи с високо налягане ще бъдат подменени със светодиодни осветители, с по-ниски мощности, отговарящи на нормативните.

Реализирането на дейностите по проекта ще доведе до намаляване на въглеродната интензивност, както и повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление на територията на град Лом, както и до намаляване на енергийните разходи. В резулатт на изпълненениет мерки за енргийна ефективност ще се постигне не по-малко от 30 % спестяване на ел.енергия.

Общата стойност на проекта е 1 047 956 лв. – 100 % безвъзмездна финансова помощ. Срок за изпълнение на дейностите по проекта е 21 месеца от датата на подписване на договор между Община Лом и финансиращия орган.