Обвиняема за длъжностно присвояване за над 600 000 лева е предадена на съд във Враца

Сподели: 

Районна прокуратура – Враца внесе в съда обвинителен акт по дело за присвояване на чужди парични средства в големи размери и съзнателно използване на неистински документи, съобщиха от държавното обвинение в града под Околчица. Обвиняемата Н.П. от 2003 г. работела като счетоводител на трудов договор с фирма. В длъжностното си качество тя отговаряла за цялостната дейност на счетоводството, за съставянето на балансите и счетоводните отчети, за спазване на законността при осъществяване на имуществените и паричните операции.

От създаването на дружеството тя била негов единствен счетоводител, изпълнявайки и функциите на касиер. С течение на времето „И. 53“ ЕООД се утвърдило като водеща компания на пазарите, на които е работело. Обаче възходящата тенденция в развитието на фирмата била окончателно преустановена през 2017 г. – 2019 г., когато нейното финансовото състояние се влошило. Това принудило нейният управител да взема заеми от банки и приятели, за да не спре нейната дейност. Търсейки причините за тези трудности, И.И. проявил по-задълбочено внимание върху дейността на счетоводителя Н.П. Той възложил извършване на вътрешен одит на счетоводната отчетност на фирмата за периода 2011 г. – 2020 г., при който били разкрити тежки нарушения на финансовата дисциплина, допуснати от материално отговорно лице - обвиняемата Н.П.

Било е установено, че тя присвоявала средствата на дружеството, като напълно съзнателно, целенасочено и трайно осъществявала системни нарушения на служебните си задължения, които предизвикали негативно влияние върху цялостната му дейност. Констатирани са и начините, по които Н.П. се разпоредила в собствена полза без разрешение на работодателя с паричните средства на дружеството. Освен ежемесечно превеждане в своя лична банкова сметка, тя периодично теглила различни суми на каса от сметка на фирмата без знанието и позволението на управителя, които не отчитала по надлежния ред и пряко присвоявала. С действията си обвиняемата причинила на дружеството имуществена вреда в особено големи размери.

Впоследствие И.И. прекратил трудовото правоотношение с Н.П. и инициирал образуване на гражданско дело с цена на иска 679 855,13 лева. Тази стойност представлява сборове от неправомерно отклонени, изтеглени и получени от нея средства. В рамките на производството между страните била подписана спогодба, с което ответницата е признала, че дължи на „И. 53“ ЕООД въпросната сума и направени разноски по делото в размер на 46 324,21 лева. Тя се задължила да ги изплати за срок от 180 месеца, но е внесла само няколко вноски на обща стойност 10 500 лева. След това преустановила окончателно плащанията. Това принудило И.И. да образува изпълнително дело срещу бившия счетоводител на фирмата, а впоследствие и да подаде сигнал до прокуратурата за извършените от Н.П. злоупотреби.

Предстои делото да продължи в съда, уточниха от Районна прокуратура – Враца.