Областен информационен център – Видин проведе открита приемна в Белоградчик

Сподели: 

Открита приемна за възможностите за финансиране от Европейските фондове се проведе вчера в Белоградчик  от екипът на Областен информационен център-Видин (ОИЦ - Видин). Въпросите за енергийното обновяване, ремонта и рехабилитацията на улици бяха сред водещите от страна на посетителите на приемните. Екипът на ОИЦ - Видин представи предстоящата за отваряне подмярка 6.4.1 от ПРСР „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”. Производството на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление, допустимо по подмярката, ще е в подкрепа на бизнеса в по-малките общини, наред с инвестициите в сферата на производството и услугите. Възможностите за енергийното обновяване и на публичните и частни сгради също предизвика голям интерес и също така бе обсъдено и с кмета на Община Белоградчик Борис Николов.

Преставиха и първата отворена процедура по Програма за развитие на човешките ресурси 2021-2027 г. „Грижа в дома“ пред  общински служители и с потребители.  Екипът на Областния информационен център е предостави и  информационни материали за възможностите за финансиране от Европейските фондове, които са на разположение в Центъра за административно обслужване на община Белоградчик.